onsdag 7 oktober 2015

Politiker struntar i omröstning - kiselfabrik får klartecken

En av fyra invånare i Reykjanesbær har undertecknat kravet på en folkomröstning om bygget av en kiselfabrik i Helguvík. Kommunen är tvingad att hålla omröstningen - men samtliga partier i fullmäktige har redan meddelat att de tänker strunta i utgången. De hävdar att planerna är för långt gångna för att de ska kunna stoppas.

Reykjanesbær är kommunen med Islands i särklass sämsta ekonomi. Regionen Suðurnes har också landets högsta arbetslöshet. Efter att finanskrisen drabbade Island hösten 2008 stod snart var sjätte invånare i regionen utan jobb.

Kommunpolitiker i Reykjanesbær har länge kämpat för att få storindustri till regionen för att få ned arbetslösheten. Länge handlade diskussionerna nästan enbart om ett aluminiumsmältverk i Helguvík strax utanför centralorten Keflavík. För att energin ska räcka till ett sådant bygge krävs dock en avsevärd utbyggnad av vattenkraft eller andra energikällor.

I stället har ett annat industriprojekt, en kiselfabrik i Thorsils regi, fått klartecken. Så sent som för en månad sedan fick anläggningen verksamhetstillstånd från Umhverfisstofnun. Förberedelserna inför bygget har dock pågått under lång tid.

Bygget ska påbörjas efter nyår. Målet är att kiselfabriken ska tas i bruk under 2018. Den ska då producera 54 ton kisel om året. Fabriken skapar ungefär 180 arbetstillfällen. Kommunen Reykjanesbær och hamnen i Helguvík räknar med intäkter på omkring 700 miljoner isländska kronor om året från Thorsils anläggning.

Men där kommunpolitikerna är eniga är lokalbefolkningen långt ifrån lika övertygad. Nyligen undertecknade 2 697 invånare i Reykjanesbær en namninsamling med krav på en folkomröstning i frågan. Antalet motsvarade 25,3 procent av kommuninvånarna. För att en folkomröstning ska hållas finns det i Reykjanesbærs regelverk ett krav på att minst 25 procent ställer sig bakom uppropet.

Folkomröstningen hålls mellan den 8 och 20 november. Invånarna kommer att rösta enbart genom nätet. Resultatet blir bara rådgivande för fullmäktige.

För kommunpolitikerna spelar utgången ingen roll. Oavsett resultatet kommer de att strunta i invånarnas åsikter. Bygget ska enligt företrädare för samtliga partier i fullmäktige genomföras även om en majoritet av de boende i Reykjanesbær skulle rösta nej.

De invånare som motsätter sig bygget befarar att kiselfabriken kan få stora negativa konsekvenser för miljö och hälsa i området. Den planerade anläggningen ligger bara en dryg kilometer från bebyggelse. En ridklubb håller till bara kilometern från den plats som är öronmärkt för Thorsils fabrik.

Skälet till att kommunpolitikerna inte tänker respektera utgången av folkomröstningen är att de anser att projektet har gått för långt för att det ska kunna stoppas. Thorsil har fått en tomt och ett verksamhetstillstånd samtidigt som bygget har genomgått en miljökonsekvensbedömning.

Kjartan Már Kjartansson, kommunchef i Reykjanesbær, säger till Vísir att det sedan länge har stått klart att folkomröstningen inte kommer att kunna förändra politikernas inställning. I fullmäktige finns det en bred majoritet för att bygget ska genomföras:
"Vi låter valet äga rum och genomför det så ordentligt som vi kan, men resultatet i sig saknar betydelse."
I kommunalvalet våren 2014 missade Piratpartiet spärren i Reykjanesbær med knapp marginal. Kommunföreningen anklagar nu i ett uttalande partierna i fullmäktige för att inte respektera invånarna:
"Piraterna i Reykjanesbær ifrågasätter de uttalanden som kommunfullmäktige gjort i denna fråga. Uttalandena tyder på att kommunfullmäktige främst har andra intressen i åtanke än kommuninvånarnas intressen i denna fråga. Det är märkvärdigt att kommunfullmäktige anser sig ha mandat sätta sig över ett resultat från en majoritet av kommuninvånarna om det blir så att de inte uppskattar det."
I går kväll hölls ett boendemöte om bygget. Även om utsläppen enligt miljökonsekvensbedömningen inte ska överstiga gränsvärdena finns det en utbredd oro för att luftkvaliteten kommer att försämras avsevärt. På plats fanns bland annat tidigare miljöministern Svandís Svavarsdóttir och Árni Finnsson, ordförande för miljöorganisationen Náttúruverndarsamtök Íslands.

Thorsils kiselfabrik blir den andra i Helguvík. Redan till våren öppnar United Silicons anläggning på orten. Inledningsvis blir kapaciteten 21 300 ton om året, men företagets förhoppning är att inom tio år kunna producera 85 000 ton kisel.