torsdag 22 oktober 2015

Regeringspartier får miljonbidrag från fiskeindustrin

Nästan en halv miljard isländska kronor fick de politiska partierna i bidrag under 2014. Tillsammans fick regeringspartierna Självständighetspartiet och Framstegspartiet mer än hälften av pengarna. Bägge fick också stora summor i bidrag från en rad jättar inom fiskeindustrin. Det framgår i de årsredovisningar som nu publicerats av Ríkisendurskoðun.

Under 2014 tog de isländska partierna emot knappt 500 miljoner kronor i bidrag från stat, kommun, företag och enskilda. Självständighetspartiet fick totalt 175 miljoner och Framstegspartiet 115 miljoner. De två regeringspartierna kunde tillsammans alltså kvittera ut mer än hälften av de sammanlagda bidragen.

Minst fick Piratpartiet med 21 miljoner isländska kronor. Bara en dryg miljon kom från privata intressen, medan resten kom från stat och kommuner. Som jämförelse fick Självständighetspartiet var tredje bidragskrona från företag eller privatpersoner.

Företag får bara skänka 400 000 kronor om året till ett visst politiskt parti. Både inom Självständighetspartiet och inom Framstegspartiet dominerar fiskeindustrins jättar bland de tunga bidragsgivarna.

Självständighetspartiet fick maxbelopp från Brim, Byggingafélag Gylfa og Gunnars, Eykt ehf., GAM Management, Gjögur, HB Grandi, Hópbílaleigan ehf., Hraðfrystihúsið Gunnvör, Hvalur hf., Icelandair Group, Juris, Klapparás ehf., KPMG, Leigugarðar ehf., Lýsi hf., Mannvit, MP banki, N1, Reginn, Samherji, Síminn, Skeljungur, Straumur fjárfestingabanki, Tryggingamiðstöðin, Tæknivörur, Urriðaholt ehf., Vesturgarður ehf., Vísir och Þorbjörn.

Bland dessa 29 företag finns åtta som är verksamma inom fiskeindustrin. Självständighetspartiet fick totalt 28,9 miljoner isländska kronor i bidrag från privata intressen. Det finns också en lång rad fiskeriföretag som gett partiet mindre än maxbeloppet.

Framstegspartiet fick maxbelopp från Brim, BÚR, Bláa Lónið, Gjögur hf., HB Grandi hf., Hraðfrystihúsið Gunnvör, Hvalur hf., Icelandic Water Holdings, Ísfélag Vestmannaeyja, Kaupfélag Skagfirðinga, Mannvit hf., N1, Samskip, Skinney- Þinganes hf., Skipti hf., Sólstjarna ehf., Ursus ehf., Vinnslustöðin, Vísir och Þorbjörn.

Av de tjugo företag som valde att ge Framstegspartiet maximala 400 000 kronor i bidrag tillhörde elva fiskeindustrin. Totalt fick partiet 18 miljoner från olika företag.

Socialdemokraterna kunde sammanlagt kvittera ut 8,4 miljoner i bidrag från företag. Bara två av tolv maxgivare var verksamma inom fiskeindustrin. De som gav partiet 400 000 kronor var Bergur Huginn, Bláa lónið, HB Grandi, Icelandair Group, Mannvit, Miðeind, N1, Skipti, Straumur fjárfestingabanki, Reyktal þjónusta, GAM Management och Hofgarðar.

Anmärkningsvärt är att Gröna vänstern, Ljus framtid och Piratpartiet blev helt utan maxbidrag från fiskeindustrin. Anmärkningsvärt är också att många av fiskeföretagen skänkte pengar till både Självständighetspartiet och Framstegspartiet - men inte till oppositionspartierna.

Bidragen skulle kunna tolkas som ett politiskt stöd. Inte minst eftersom varken Självständighetspartiet eller Framstegspartiet till skillnad från oppositionen driver frågan om ett förändrat fiskekvotsystem. Regeringspartierna är dessutom ganska ointresserade av en ny grundlag. Om en sådan skulle bli verklighet vill däremot oppositionen att alla naturresurser, inklusive fisk, ska förklaras vara en statlig tillgång som inte kan ägas av privata intressen. Så långt vill inte regeringen gå.

Socialdemokraterna fick det största bidraget från en privatperson till det egna partiet. Oddný Sturludóttir gav 400 000 kronor. Nästan lika mycket gav Björk Vilhelmsdóttir, nämligen 357 000 kronor. Bägge har i dag lämnat politiken.

Fyra tidigare ministrar inom Gröna vänstern - Steingrímur J. Sigfússon, Svandís Svavarsdóttir, Katrín Jakobsdóttir och Ögmundur Jónasson - skänkte totalt 1,3 miljoner isländska kronor till det egna partiet under 2014.

Två sittande ministrar från Framstegspartiet donerade pengar till det egna partiet: Sigrún Magnúsdóttir med 300 000 kronor och Eygló Harðardóttir knappt 400 000 kronor.