lördag 31 oktober 2015

Rekordmånga islänningar med utländsk bakgrund

En av tio islänningar har utländsk bakgrund. Och andelen inflyttade till Island utgör nu 8,9 procent av den totala befolkningen på 329 100 invånare. Aldrig tidigare har så många invånare haft utländsk bakgrund. Mer än var tredje invandrare kommer från Polen. Det visar ny statistik från Hagstofa Íslands.

Vid årsskiftet var 29 192 av Islands totalt 329 100 invånare födda i utlandet av utländska föräldrar. Andelen invandrare var då 8,9 procent, vilket är den högsta andelen i landets historia. Ytterligare 3 846 personer - motsvarande 1,1 procent  av befolkningen - var födda på Island av två invandrade föräldrar.

Totalt hade alltså 10 procent av islänningarna utländsk bakgrund. Även det är den högsta siffran någonsin. Ytterligare 6,6 procent av invånarna hade en isländsk och en utländsk förälder.

Polacker var med 10 933 personer den i särklass största invandrargruppen. Hela 37,5 procent av de inflyttade till Island kom alltså från Polen. Därefter följde litauer med 5,1 procent och filippinare med 5 procent.

Två tredjedelar av islänningarna med utländsk bakgrund var bosatta i Reykjavíkområdet. Där hade var nionde invånare utländsk bakgrund. Den största andelen personer med utländsk bakgrund återfanns i Västfjordarna (15,4 procent) och på Suðurnes (14,5 procent). Färst invånare med utländsk bakgrund hade Norðurland vestra med bara 5,1 procent.

I alla utom en av Islands 74 kommuner bodde personer med utländsk bakgrund. Enda undantaget var Fljótsdalshreppur. I ytterligare fem kommuner fanns bara en person med utländsk bakgrund: Skorradalshreppur, Árneshreppur, Skagabyggð, Tjörneshreppur och Svalbarðshreppur.

Under 2014 fick 595 personer isländskt medborgarskap. Av dessa var 357 kvinnor och 238 män. Bland dem som under förra året blev isländska medborgare hade 149 personer polska medborgarskap och 52 personer filippinska medborgarskap.