måndag 5 oktober 2015

Rekordstor översvämning i Skaftá på väg sjunka tillbaka


Översvämningarna från Skaftárjökull fortsätter att avmattas. Men det kommer att ta veckor innan vattenmassorna sjunkit tillbaka. Än så länge är varken bron över Eldvatn eller ringvägen utom fara. Och för bönderna i regionen kommer konsekvenserna av det senaste jökelloppet att bli en belastning i flera år framöver. Inte minst eftersom skadorna inte brukar täckas av någon försäkring.

Efter drygt fem års tystnad svämmade Skaftárjökulls östra kaldera över i förra veckan. Aldrig tidigare har översvämningarna från denna utloppsglaciär i Vatnajökullmassivet varit så stora. Inte heller har förloppet någon gång varit så snabbt.

Illustration: Veðurstofa Íslands
Veðurstofa Íslands har jämfört det senaste jökelloppet med tidigare stora översvämningar från den östra kalderan. I Skaftá vid Sveinstindur uppmättes nu som mest 2 100 kubikmeter vatten i sekunden. I själva verket tros dock den egentliga volymen ha varit drygt 3 000 kubikmeter. En stor del av översvämningarna strömmade nämligen söderut vid sidan av älven. Tidigare har som mest 1 300 kubikmeter i sekunden registrerats vid Sveinstindur. Då var året 1995.

Illustration: Veðurstofa Íslands
I Eldvatn vid Ásar är mönstret detsamma. Här passerade som mest drygt 2 200 kubikmeter vatten i sekunden. Innan dess var den högsta noteringen från 2008 då 900 kubikmeter passerade Veðurstofa Íslands mätstation vid älven.

Flödena är fortfarande högre än vanligt, men är på väg att sjunka tillbaka till normala nivåer. Det kritiska läget är dock inte över. Inte minst eftersom mer regn är att vänta inom de närmaste dagarna.

Den östra delen av väg F208 är alltjämt avstängd för trafik. Avstängd är också bron över Eldvatn vid Ásar. Vattenmassorna har spolat bort marken runt bropelarna och bron hänger nästan i luften. Polisen och Vegagerðin har undersökt möjligheterna att stärka bron, men i nuläget bedöms det som för farligt.

Stora mängder vatten har forsat ut i lavaområdet Eldhraun. Lavafältet, som skapades under Lakis utbrott 1783 till 1784, står nu nästan under vatten. På en sträcka öster om Kirkjubæjarklaustur är det nu bara två decimeter upp till vägbanan. Om vattnet skulle börja att strömma över ringvägen kommer den att stängas. Trafiken leds då om via Meðalland.

I Landbrot på andra sidan ringvägen har vattendrag som Tungulækur och Grenlækur börjat att fyllas av översvämningarna. Hittills ser det ut som att Eldhrauns lava filtrerar vattnet. Det är inte alls lika grumligt efter att ha strömmat genom lavafältet.

Flödena i Skaftá kommer sannolikt att vara högre än normalt hela veckan. Det kan ta ytterligare flera veckor för vattnet i Eldhraun att sjunka tillbaka.

Bönder i regionen har sett åker- och betesmark hamna under vatten. Flera vägar i regionen har förstörts av översvämningarna. Ändå har problemen bara börjat. Gísli Halldór Magnússon, bonde på gården Ytri-Ásar, säger till RÚV att den lervälling som följer med vattenmassorna kommer att orsaka sandstormar under lång tid framöver:
"Det är mycket sörja som följer detta. Man har ofta sett mindre sörja när det svämmar över i den större kalderan. ... Människor har stort intresse av själva översvämningen, men mindre intresse av den förstörelse som följer i kölvattnet. Människor skriker och gapar när någon river upp mossa, men vid sådana här katastrofer hamnar hundratals hektar under vatten och förstörs."
Sigurgeir Gíslason, bonde på gården Flaga, säger till RÚV att bönderna inte brukar få någon kompensation från försäkringsbolagen efter översvämningar från Skaftárjökull. Han befarar att erosionen och översvämningarna snart gör det omöjligt att bedriva lantbruk i regionen. Problemen med lera går inte över i första taget:
"Detta torkar bara och blir som vete, och så blåser detta i väg överallt och det är naturligtvis värst där det är mycket tjockt. Detta bara blåser i väg över bevuxen mark och pressar ned och förstör också."
Här kan du läsa mer om översvämningarna.