måndag 26 oktober 2015

Självständighetspartiet utreder annan valuta än kronan


Bjarni Benediktsson och Ólöf Nordal är Självständighetspartiets nya ledarduo. Som väntat valdes de till ordförande och vice ordförande vid helgens landsmöte. Men besluten på mötet gick i stor utsträckning i ungdomsförbundets anda. Ny sekreterare är 24-åriga Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Och mot partitoppens vilja ska en annan valuta än den isländska kronan utredas - samtidigt som ansökan om EU-medlemskap inte ska återkallas.

Med 96 procent av rösterna fick Bjarni Benediktsson nytt förtroende som ledare för Självständighetspartiet. Till ny vice ordförande efter avgående Hanna Birna Kristjánsdóttir valdes Ólöf Nordal med 94 procent av rösterna. Ingen av dem utmanades av någon motkandidat vid helgens landsmöte i Reykjavík.

Den stora överraskningen i partitoppen var Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Efter att hon i lördags strax innan fristen gått ut aviserat sin kandidatur till posten som sekreterare valde Guðlaug­ur Þór Þórðar­son att inte ställa upp för omval. Hon valdes med 85 procent av rösterna. Guðlaug­ur Þór Þórðar­son fick trots avhoppet 6 procent.

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir är en 24-årig juriststudent som tidigare varit ordförande för Självständighetspartiets ungdomsförbund i Reykjavík. Hon sitter i partistyrelsen och ingår i ungdomsförbundets styrelse. Hon har sommarjobbat som bland annat polis och journalist på Morgunblaðið.


I sitt tal uppmanade Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir landsmötet att släppa fram unga företrädare med liberala och frihetliga värderingar och bryta med konservatismen. Det ansåg hon vara nödvändigt för att Självständighetspartiet - som i opinionen befinner sig i en djup kris - i framtiden ska kunna locka unga väljare. Hittills hade partiet enligt Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir inte lyssnat tillräckligt på yngre generationer.

Uppdraget som sekreterare innebär stort inflytande över partiets interna arbete. Posten brukar räknas som den tredje tyngsta efter ordförande och vice ordförande.

Att Guðlaug­ur Þór Þórðar­son skulle överge sin kandidatur var inte landsmötets enda överraskning. I de nämnder där landsmötet förbehandlar förslag fick ungdomsförbundets linje majoritet i hela 89 procent av tillfällena. I många fall gick landsmötet senare emot partitoppens hållning.

I fredagens öppningstal sade Bjarni Benediktsson att han var övertygad om att kronan skulle vara Islands framtidsvaluta. Men där tvingades han att backa när landsmötet i stället gick på ungdomsförbundets linje. Majoritet fick ett kompromissförslag som går ut på att utreda vilken valuta som bäst kommer att tjäna Islands intressen. Där sägs att dagens situation - en krona som försvaras genom kapitalkontroller - inte kan vara en varaktig lösning.

Bjarni Benediktsson sade även att det för Island är bäst att stå utanför EU. Men dagens något underliga situation - där Island har en ansökan om medlemskap inlämnad och oåterkallad men där landet inte betraktas som en EU-kandidat - kommer att kvarstå. Ett förslag om att dra tillbaka ansökan röstades med bred marginal ned i nämnden.

EU-frågan var annars inget som diskuterades - något som partiledningen förmodligen var ganska nöjd med eftersom en sådan debatt sannolikt skulle leda till ytterligare splittring. Rimligtvis var det av dessa skäl som förslaget att dra tillbaka EU-ansökan röstades ned. EU-motståndarna är visserligen i klar majoritet i partiet, men ett sådant förslag hade på nytt väckt en besvärande diskussion.

Det i Bjarni Benediktssons tal som kanske väckte störst uppmärksamhet var idén att dela ut 5 procent av aktierna i storbankerna till allmänheten. I dagsläget skulle det innebära att varje islänning skulle få en aktiepost värd 90 000 isländska kronor. Han ansåg att detta vore ett sätt att garantera ett brett ägande av bankerna.

Att ungdomsförbundet är betydligt mindre konservativt än moderpartiet är något av ett faktum när det gäller Självständighetspartiet. I de förslag som fick majoritet i nämnderna fanns en politik som i många fall inte står långt ifrån Piratpartiet. Om det är Piratpartiets uppgång i opinionen som har börjat färga av sig på andra partier eller om det enbart är ungdomsförbundets frihetliga värderingar som talar återstår att se.

Bland de förslag som ekade av Piratpartiet fanns skilsmässa mellan stat och kyrka, en ny hållning i narkotikafrågor där missbruk snarare betraktas som ett hälsoproblem än något som ska straffas, frihet på nätet och klartecken för blodgivare oavsett sexuell läggning.

Vidare fick ungdomsförbundet majoritet i nämnderna för att slopa bidragen till lantbruket, att inte lägga statliga pengar i storindustriprojekt som ger avkastning först långt senare, att avskaffa Mannanafnanefnd, att sänka rösträttsåldern till 16 år, att tillåta surrogatmödraskap, att införa skattelättnader för nya innovationsföretag och att i olika sammanhang sluta att enbart tala om män och kvinnor eftersom det utesluter ett tredje kön.

Andra förslag som klubbades - och som inte härrörde från ungdomsförbundet - var en privatisering av bankerna, av public service-bolaget RÚV, av flygplatsbolaget Isavia och av delar av energibolaget Landsvirkjun. Landsmötet röstade också bort principen om att alltid motsätta sig kvotering. Det blev även ja till att göra dödshjälp lagligt.

Vidare togs också beslut om att partiet ska arbeta för att inrikesflygplatsen i Reykjavík inte försvinner från Vatnsmýri och att den totala kommunalskatten och statliga skatten år 2025 är högst 25 procent. Dessutom ska kommuner få del av skatten från kapitalinkomster.


I sitt avskedstal nämnde avgående vice ordföranden Hanna Birna Kristjánsdóttir inget om den medieläcka som tvingade henne bort från uppdraget som inrikesminister. Hon sade att hon inte tänkte lämna partiets ledning trots att hon inte kandiderade till omval.

Här kan du läsa mer om Självständighetspartiets landsmöte och ovan se flera av talen från helgen.