lördag 3 oktober 2015

Största och snabbaste jökelloppet i Skaftá någonsinAldrig tidigare har ett jökellopp från Skaftárjökull gått så snabbt och varit så stort. Ett par gårdar i Skaftárdalur har skurits av från omvärlden och några mindre vägar ligger under vatten. Men ringvägen ser inte ut att vara hotad. Oväntat stora mängder vatten har forsat ut i lavaområdet Eldhraun i stället för att strömma mot havet i olika älvar.

Översvämningarna från Skaftárjökull nådde kulmen redan mitt på dagen i går. Då var flödet i Skaftá vid Sveinstindur drygt 3 000 kubikmeter i sekunden - vilket alltså är så mycket att hela Laugardalslaug i Reykjavík skulle fyllas på en knapp sekund. Vid Eystri-Ásar i Eldvatn var flödet 2 200 kubikmeter i sekunden. Inom loppet av ett dygn steg vattenståndet från 2 till 8,5 meter.

Länge såg det ut som att bron vid Eldvatn var i fara eftersom vattenmassorna skulle kunna försvaga fundamenten. Därför stängdes bron tillfälligt för trafik på förmiddagen. När flödena minskade öppnades vägen på eftermiddagen på nytt för trafik.

Omkring 80 procent av vattenmassorna har hittills tagit vägen genom Eldvatn. Oväntat stora mängder har forsat ut i lavafältet Eldhraun. På en kilometerlång sträcka längs ringvägen har vattnet stigit så högt att avståndet upp till vägbanan bara är tre decimeter. Hur mycket vatten som lavaområdet kan svälja återstår att se.

Inga översvämningar har hittills nått Hverfisfljót eller Tungnaá.

Efter överläggningar tog myndigheterna beslutet att hålla ringvägen mellan Eldvatn och Kirkjubæjarklaustur öppen under natten. Om vatten skulle börja strömma över vägbanan kommer den att stängas av. Trafiken dirigeras då om till vägen förbi Meðalland.

Det nu pågående jökelloppet har sitt ursprung i Skaftárjökulls östra kaldera. Inte sedan 1955 - då mätningarna av vattenstånd och flöden påbörjades - har en översvämning från Skaftárjökull varit så stor. Inte heller har den någon gång vuxit så snabbt. Kulmen nåddes redan mitt på dagen i går. När jökelloppet började bedömdes det som mer sannolikt att översvämningarna skulle kulminera först ett halvt dygn senare.

Ett par gårdar i Skaftárdalur har skurits av från omvärlden när mindre vägar lagts under vatten. Vattenmassorna har strömmat över åker- och odlingsmark och förstört fält med kål och korn som just skulle skördas. Marken översvämmades sedan älvarnas erosionsskydd gett vika.

Översvämningarnas utveckling kom även som något av en överraskning för Veðurstofa Íslands personal på plats. Under natten mot fredagen tänkte de övernatta i en fjällstuga vid Sveinstindur. Snart nådde dock vattenmassorna upp till fjällstugans dörrar. I stället fick de tälta på en högre belägen plats.

Jökelloppet är dock inte över. Istäcket över Skaftárjökulls östra kaldera har hittills sjunkit omkring 74 meter. Den fortsätter att sjunka, vilket betyder att mer smältvatten strömmar från glaciären mot Skaftá. Takten har dock avmattats avsevärt.

Istäcket ovan kalderan är omkring 300 meter tjockt. Den kan sjunka upp till 150 meter. Östra kalderans avrinningsområde är 29 kvadratkilometer. Den ligger cirka 15 kilometer från vulkanen Grímsvötn i Vatnajökullmassivet.

Jökelloppet från den östra kalderan är det första sedan juni 2010. Tidigare har översvämningar skett med högst tre års mellanrum. Att det nu dröjt ovanligt länge har förklarats med att jordvärmen vid Skaftárjökull kan ha minskat. Översvämningarnas storlek indikerar i stället att det är kalderan som har utvidgats och nu rymmer mer vatten än tidigare.

I framtiden skulle alltså översvämningarna kunna bli mer sällsynta men däremot mer omfattande. Det är knappast en positiv utveckling för regionen.

Problemet med översvämningarna försvinner inte med vattnet. Vattenmassorna för med sig stora mängder lera och gyttja. När de torkar kommer de så småningom att orsaka stora problem vid hårda vindar i området. Då kommer sand och grus att virvla omkring och försvåra sikten för alla som befinner sig och färdas i området.

Kustbevakningens helikopter undsatte i går tre brittiska turister vid Hólaskjól. I en hyrbil körde de in på den avstängda vägen F208. I tron att det var ett vadställe körde de rakt in i översvämningarna från Skaftárjökull och fastnade. De hämtades med helikopter eftersom den redan befann sig i området.

Almannavarnir håller fortfarande väg F208 stängd. Myndigheterna uppmanar alla som befinner sig i området till försiktighet. Det gäller i synnerhet giftigt svavelväte som kan samlas i hög koncentration bland annat längs Skaftás stränder.Här kan du läsa mer om översvämningarna och ovan kan du se ett par klipp med bilder från översvämningarna.