torsdag 15 oktober 2015

Tre av fyra islänningar vill stoppa gratis tomter åt kyrkor

Hela 72,9 procent av islänningarna är emot att religiösa samfund har rätt till gratis tomter från kommunerna. Motståndet är störst bland Framstegspartiets och Självständighetspartiets väljare. I alltinget har Ljus framtid föreslagit att lagen ska avskaffas - men det är en åsikt som färre sympatisörer har än islänningar i allmänhet. Det visar en opinionsmätning utförd av MMR.

Den lag som säger att kommuner är skyldiga att kostnadsfritt förse religiösa samfund med tomter för byggen av kyrkor, moskéer och andra lokaler har de senaste åren varit föremål för debatt. Inte minst i Reykjavík där kommunpolitiker från höger till vänster vill att lagen ska ses över.

Frågan blev aktuell i samband med kommunalvalet våren 2014. Framstegspartiet i Reykjavík gick då till val på en främlingsfientlig politik. Bland annat krävde toppkandidaterna att den tomt som tilldelats den muslimska församlingen Félag múslima á Íslandi skulle återkallas. Ett sådant steg hade med all sannolikhet bedömts som olagligt.

I fullmäktige frös de övriga partierna ut Framstegspartiets företrädare efter valrörelsen. Men på en punkt fanns det många som höll med. Kommunen ville slippa skyldigheten att tilldela religiösa samfund kostnadsfria tomter.

I en interpellation från socialdemokraten Sigríður Ingibjörg Ingadóttir till dåvarande inrikesministern Hanna Birna Kristjánsdóttir svarade hon att det inte var aktuellt att avskaffa lagen. Däremot öppnade hon för en översyn av den. Än så länge är det dock ingen fråga som efterträdaren Ólöf Nordal har tagit tag i.

I alltinget har tre av Ljus framtids ledamöter - Heiða Kristín Helgadóttir, Brynhildur Pétursdóttir och Óttarr Proppé - lagt ett förslag om att lagen ska rivas upp. Avsnittet om gratis tomter döms ut som otidsenligt. I stället vill de att religiösa samfund ska betala för tomter precis som alla andra.

Förslaget kommer knappast att få majoritet i parlamentet. Men en majoritet av islänningarna ställer sig bakom det. Hela 72,9 procent vill alltså att religiösa samfund inte längre ska kunna kräva kostnadsfria tomter av kommunerna. När MMR ställde samma fråga för ett år sedan var motståndet mot lagen 0,9 procentenheter högre.

Precis som förra året är det bara 8,1 procent som anser att dagens lagstiftning ska behållas. Övriga 19 procent är varken för eller emot förslaget.

Bland Framstegspartiets väljare är det hela 81,1 procent som vill riva upp lagen. Motsvarande siffra för Självständighetspartiet är 79,9 procent, för Piratpartiet 70,2 procent, för Ljus framtid 69,7 procent, för Gröna vänstern 61,9 procent och för Socialdemokraterna 61,5 procent.

Stödet för gratis tomter är störst i Gröna vänsterns led, där 16,9 procent anser att religiösa samfund även i fortsättningen ska få kostnadsfri mark av kommunerna. Bland Piratpartiets sympatisörer har 13,1 procent samma åsikt, bland Ljus framtid 9,2 procent, bland Socialdemokraterna 8,7 procent, bland Självständighetspartiet 5,4 procent och bland Framstegspartiet 5,1 procent.

Män och höginkomsttagare vill i större utsträckning än islänningar i allmänhet riva upp lagen. Kvinnor och låginkomsttagare vill däremot hellre behålla dagens system.

Här kan du läsa mer om opinionen gällande lagen om kostnadsfria tomter.