måndag 12 oktober 2015

Tredje domen mot Kaupþings Hreiðar Már Sigurðsson

Först överförde Kaupþing 6 miljarder isländska kronor till det Luxemburgbaserade bolaget Marple Holding. Därefter köpte banken tillbaka obligationer i Kaupþing till ett överpris som kostade den ytterligare 2 miljoner. Nu döms bankcheferna Hreiðar Már Sigurðsson och Magnús Guðmundsson samt Marple-ägaren Skúli Þorvaldsson till fängelse. För Hreiðar Már Sigurðsson är det tredje fällande domen.

Första gången som Kaupþing överförde 3 miljarder isländska kronor till det Luxemburgbaserade bolaget Marple Holdings var i december 2007. I juli 2008 genomfördes en lika stor överföring. Ägare av bolaget var Skúli Þorvaldsson, en av bankens största kunder.

Enligt ekobrottsåklagaren fanns det stora brister i bankens dokumentation över bägge affärerna - om det ens existerade någon sådan. Vissa dokument upprättades enligt åklagaren långt efter att transaktionerna genomförts med syftet att dölja deras natur. Andra dokument var direkt felaktiga. Inte heller kan affärerna på något sätt ha varit försvarbara för Kaupþings del.

I maj 2008 köpte Kaupþing värdepapper i den egna banken av Marple Holding för 57,4 miljoner euro och 45,3 miljoner dollar. Kaupþing betalade ett överpris för obligationerna. Att banken köpte dem till ett pris långt över marknadsvärdet innebar en förlust på 12,8 miljoner euro och 5,1 miljoner euro.

I rätten beskrev åklagarsidan ledningens agerande som om banken skulle ha rånats inifrån. Tre av de fyra åtalade - Hreiðar Már Sigurðsson, Magnús Guðmundsson och Skúli Þorvaldsson - döms nu mot sitt nekande till fängelse för affärerna. Den fjärde åtalade, Guðný Anna Sveinsdóttir, frias av Héraðsdómur Reykjavíkur på alla åtalspunkter.

Domstolen anser att det är uppenbart att de tre dömda agerat på ett sätt som inte tjänade Kaupþings intressen. I stället förlorade banken stora summor på affärerna. Hur mycket som konkursboet kan få tillbaka är oklart. Tillgångar till ett värde av 46,7 miljoner euro tillhörande Skúli Þorvaldsson har frusits. De motsvarar dock bara en sjundedel av bankens krav.

Hreiðar Már Sigurðsson, Kaupþings tidigare vd, fälls för förskingring och trolöshet mot huvudman. Straffet blir sex månaders fängelse. Han ska också betala rättegångskostnader på drygt 23 miljoner isländska kronor.

Det är den tredje domen mot Hreiðar Már Sigurðsson. Skälet till att straffet inte blir längre än sex månader är att han nu uppnått maxstraffet för den här typen av brottslighet, som är sex års fängelse. Domstolen har möjlighet att vid särskilda fall och upprepad brottslighet att utdöma ytterligare tre års fängelse. Det krävde också åklagaren i rätten.

Men domstolen gick alltså inte på den linjen. Hreiðar Már Sigurðsson ska därför sitta i fängelse i sex år. Totalt är han nu skyldig 128 miljoner enbart i rättegångskostnader.

Magnús Guðmundsson, som basade över Kaupthing i Luxemburg, döms till ett och ett halvt års fängelse. Eftersom han tidigare dömts till fyra och ett halvt års fängelse når han på samma sätt som Hreiðar Már Sigurðsson nu taket som är sex års fängelse. Han ska dessutom stå för rättegångskostnader på drygt 11 miljoner.

Investeraren Skúli Þorvaldsson döms till sex månaders fängelse. Han ska också betala rättegångskostnader på drygt 25 miljoner.

Här kan du läsa domen i sin helhet.