onsdag 14 oktober 2015

Vallar kan skydda Vík í Mýrdal för utbrott från Katla

Låga skyddsvallar vid Uxafótarlækur kan räcka för att Vík í Mýrdal inte ska drabbas av översvämningar vid ett vulkanutbrott från Katla. Därför vänder sig nu kommunfullmäktige i Mýrdalshreppur till alltinget med en begäran om pengar för att kunna bygga skyddsvallar. Annars riskerar tätorten att hamna under vatten.

Vulkanen Katla har inte haft ett stort utbrott sedan 1918. Åtminstone tre mindre utbrott har inträffat sedan dess - 1955, 1999 och 2011. Då var utbrotten så kortvariga att de aldrig hann ta sig igenom Mýrdalsjökulls istäcke. Men de orsakade översvämningar som exempelvis sommaren 2011 spolade bort en bro över ringvägen.

Katla har länge varit redo för ett utbrott. När istäckets tyngd lättar under sommaren brukar jordskalven bli fler. Så var det även i år. Den sista mer omfattande jordskalvssvärmen ägde rum den 22 september. Det kraftigaste skalvet hade en magnitud på 3,3.

Inget tyder dock i dagsläget på att ett utbrott skulle vara nära förestående. Även om vissa skalvserier är kopplade till magmarörelser så ser den just nu inte att vara på väg upp genom berget.

Invånarna i Vík í Mýrdal bor bara ett par mil från vulkanen. Att Katla utgör en fara som aldrig går att räkna bort är en del av vardagen. Med jämna mellanrum genomförs evakueringsövningar där hela samhället går igenom vad som ska göras om utbrottet kommer. Samlingspunkten är vid ortens kyrka eftersom den ligger på en höjd som kommer att vara säker för eventuella översvämningar.

Efter den senaste översvämningen från Katla för fyra år sedan byggdes en ny bro över Múlakvísl. Inför bygget gjorde Vegagerðin en utredning av riskerna för översvämningar i Vík í Mýrdal med omnejd. Slutsatsen var att det förmodligen inte skulle krävas några större resurser för att skydda samhället.

Vid ett utbrott från Katla som tar sig igenom glaciärens istäcke följer enorma översvämningar. Vík í Mýrdal ligger alltså i det område som sannolikt kommer att drabbas. Sannolikt blir dock konsekvenserna inte förödande.

Enligt Vegagerðins analys är det troligaste att de vattenmassor som når Vík í Mýrdal blir 1 till 1,5 meter höga. Och det kommer snarare att handla om trögflytande lervälling än strömt vatten. För invånarnas del innebär det att översvämningarna förmodligen inte äventyrar människoliv eller byggnader, men skadorna kan ändå bli stora. Inte minst om leran blir kvar när vattnet rinner undan.

Men riskerna kan minimeras. Det räcker enligt myndigheten med att bygga en skyddsvall vid Uxafótarlækur. Det skulle kunna vara tillräckligt med en låg skyddsvall för att vattendraget inte ska översvämmas. Då slipper Vík í Mýrdal vattenmassorna.

Politikerna i kommunfullmäktige i Mýrdalshreppur har nu vänt sig till alltingets finansutskott med en begäran om pengar för att bygga skyddsvallar. Redan i höst ska fullmäktige, företrädare för inrikesdepartementet, civilförsvaret och Vegagerðin diskutera frågan.

Kommunchefen Ásgeir Magnússon säger i Morgunblaðið att det är viktigt att de förebyggande åtgärderna genomförs så snart som möjligt. Annars riskerar det att bli för sent:
"Det enda som är säkert i den här saken är att översvämningen kommer och att den tidpunkten kommer närmare för varje dag som går."
Här kan du läsa mer om Vík í Mýrdal och Katla.