söndag 8 november 2015

4 procent av Reykjavíks bostäder hyrs ut till turister

Var tjugofemte bostad i Reykjavík hyrs ut till turister. Totalt handlar det i huvudstaden om 1 900 bostäder som används för uthyrning genom Airbnb - men det är bara 250 som har tillstånd. Resten av uthyrningen sker svart. I få andra städer är det en lika hög andel bostäder som inte nyttjas av lokalbefolkningen. Bakom uthyrningsboomen ligger den ökande turismen och bristen på hotellrum.

På webbplatsen Airbnb finns 3 400 bostäder och rum som hyrs ut till turister. Av dessa finns 1 900 bostäder i Reykjavík. Det gör den isländska huvudstaden närmast unik. Att en så hög andel av bostäderna hyrs ut till turister är nämligen mycket ovanligt internationellt sett. Det framkommer i en rapport framtagen av Háskólinn á Bifröst på uppdrag av näringsdepartementet.

Majoriteten av uthyrningen är olaglig. I Reykjavík är det bara 13 procent av bostäderna som hyrs ut med tillstånd från myndigheterna. Resten av de uthyrda bostäderna är alltså sådana som när som helst kan utrymmas av polisen utan att gästerna får rätt till ersättning.

Den omfattande svarta uthyrningen genom Airbnb innebär dessutom att staten och kommunerna går miste om stora skatteintäkter. På ett vanligt bostadshus är den årliga fastighetsskatten 0,2 procent, medan den på en fastighet som används för näringsverksamhet som uthyrning är 1,65 procent.

Att uthyrningen genom Airbnb ökat så snabbt beror på tillströmningen av turister. Efterfrågan på övernattning har stigit snabbare än bygget av hotellrum. Att allt fler vanliga bostäder används för uthyrning till turister har i sin tur fått bostadspriserna i centrala Reykjavík att skena.

I rapporten uppmanas näringsminister Ragnheiður Elín Árnadóttir att förenkla tillståndsprocessen. Samtidigt som det skulle öka säkerheten för gästerna skulle det också öka intäkterna för stat och kommun. Ministern uppmanas också att se över skattelagstiftningen. I dagsläget finns det oklarheter om hur bostäder som tillfälligt hyrs ut till turister ska beskattas.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet och här kan du läsa mer om Airbnb på Island.