torsdag 26 november 2015

Avtal i hamn: Första Syrienflyktingarna till Island före nyår

Regeringen är överens med Akureyri, Hafnarfjörður och Kópavogur om villkoren för att ta emot 55 kvotflyktingar från Syrien. Det betyder att de 55 flyktingarna kommer till Island före nyår. Det ekonomiska stödet från staten till kommunerna löper på två år och är på totalt 173,4 miljoner isländska kronor. Det uppger välfärdsdepartementet i ett pressmeddelande.

Drygt två veckor senare än planerat kunde socialminister Eygló Harðardóttir i går underteckna avtal om flyktingmottagande med kommuncheferna i Akureyri, Hafnarfjörður och Kópavogur. Totalt är det 55 syrier - varav 20 vuxna och 35 barn - som får en fristad på Island. Samtliga lever i dag i FN:s flyktingläger i Libanon.

I den första gruppen kvotflyktingar kommer 23 personer till Akureyri, 17 till Hafnarfjörður och 15 till Kópavogur. Om allt går som planerat ska de anlända till Island före årets slut.

Kommunerna får på två år totalt 173,4 miljoner isländska kronor i bidrag från staten. Regeringens utgångspunkt var att stödet skulle löpa på ett år. Här har alltså regeringen fått backa för kommunernas krav. Ett skäl till att bidragen ges i två år är att flera av flyktingarna tros behöva mycket stöd. I gruppen finns till exempel flera personer som har torterats.

Avtalen mellan regeringen och kommunerna gäller flyktingarnas rättigheter. Kommunerna ska ordna bostad, social rådgivning, utbildning, sjukvård, ekonomiskt stöd och hjälp att söka jobb. Mottagandet sker i samband med Röda korset, som står för inredning i bostäderna. Röda korset ordnar också stödfamiljer som ska underlätta de nyanländas anpassning till ett liv i ett nytt land.

I pressmeddelandet säger Eygló Harðardóttir att hon är glad över att kunna välkomna de första kvotflyktingarna från Syrien till Island:
"Jag är helt övertygad om att kommunerna och andra som har en uppgift kommer att göra allt som står i deras makt för att ta emot människorna på bästa sätt så att de kan trivas bra här och anpassa sig till det isländska samhället."
Samtidigt pågår förberedelserna på olika sätt. Vinnumálastofnun uppmanar i ett pressmeddelande arbetsgivare att höra av sig om lediga tjänster som skulle kunna passa de nyanlända. Jobben ska antingen vara i Reykjavík- eller Akureyriområdet. Myndigheten skriver att det är viktigt att de kan få jobb så snart som möjligt eftersom det är ett betydelsefullt steg in i samhället.

Gissur Pétursson är direktör för Vinnumálastofnun. Han säger till Fréttablaðið att några arbetsgivare har hört av sig. Han anser att jobb är bästa vägen till integration. Bäst går det enligt honom för personer som talar engelska:
"Framgången när det gäller att flyktingar ska få jobb här i landet beror mycket på deras språkkunskaper och arbetsviljan. Det har gått bra att hitta jobb åt dem som talar hygglig engelska och som är redo att ta nästan vilket jobb som helst. Framgången är inte lika god hos dem som talar dålig engelska, vilket är en hel del."
Här kan du läsa mer om flyktingmottagandet.