lördag 14 november 2015

Dagens citat


"Om detta är inställningen i näringslivet vad är då situationen inom det offentliga systemet? Å ena sidan känner jag mig totalt uppgiven och längtar efter att skrika åt patriarkatet att sluta med denna djävla skit, men då jag är särdeles bra på att arbeta under press och vanligtvis inte ägnar mig åt hushållssysslor utan att göra något annat under tiden funderar jag på vad vi här kan göra för att förändra detta och då i synnerhet inställningen. Kan vi till exempel föregå med gott exempel? Kan vi till exempel ta det på allvar att utse kvinnor till maktpositioner? Kan vi till exempel se på saker som till exempel Hæstiréttur Íslands, denna sorgliga fest som kvinnor inte verkar ha tillträde till eftersom där finns något slags könlösa övermän som inte låter sig störas av könsperspektiv till skillnad från kvinnor som låter press och hushållsarbete och vårt kön vara i vägen för allt? Kan vi till exempel titta på andelen kvinnliga alltingsledamöter här och ministrar i regeringen? År 2015 och det som kommer därefter ska fördelningen vara jämn."

Heiða Kristín Helgadóttir, alltingsledamot för Ljus framtid, i alltinget om den undersökning som visar att bara 9 procent av toppcheferna inom Islands 245 största företag är kvinnor.