söndag 15 november 2015

Dagens citat

"Dessa händelser är så fasansfulla att det är svårt att sätta ord på våra känslor och reaktioner. ... Detta hot är så stort, det är så hemskt och det drabbar vanliga människor var som helst. Det ödelägger vårt sätt att leva, kultur och vårt dagliga liv. Det är i praktiken ett nytt krig, om än av ett annat slag än vad vi känner sedan tidigare."

President Ólafur Ragnar Grímsson i RÚV om terrordåden i Paris.