lördag 7 november 2015

Dagens citat

"Om goda tider kännetecknas av girighet, kortsiktighet och materialism, och även av teknologi och marknadsliberalism i utbildnings- och välfärdsfrågor, så befinner vi oss nu tveklöst i goda tider precis som före kraschen. Men inget av detta kännetecknar ett gott liv. Kanske är goda tider bara en tid där materiell kvalitet ligger över medel och inte berör folkets etiska liv. Kanske är det bara en filosofs missförstånd att blanda in etik och rättvisa i en debatt om goda tider."

Ólafur Páll Jónsson, professor i etik vid Háskóli Íslands, skriver i Stundin om huruvida det isländska samhället påverkats av finanskraschen.