lördag 21 november 2015

Dagens citat

"Jag upplever Sigmundurs klagande på det sättet att han lägger sitt ansvar på samtalspartnern. Det är den som ska kunna motivera och försvara sin ståndpunkt. Det är ganska vanligt när människor hamnar i problem med att försvara sina åsikter som de lägger över ansvaret för uttalandet på samtalspartnern. Om alla alltid missförstår vad man säger måste man försöka förstå hur man uttalar sig utan att människor missförstår det. ... Annat som man måste begrunda är om det över huvud taget är något missförstånd som orsakar reaktioner, utan tvärtemot en exakt och djup förståelse av de logiska konsekvenserna av vad samtalspartnern sade."

Helgi Hrafn Gunnarsson, alltingsledamot för Piratpartiet, i Vísir om statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson som ofta hävdar att hans uttalanden tolkas på fel sätt.