lördag 7 november 2015

Domstol stoppar införsel av bullterrier - klassas som farlig

Hilmar Egill Jónsson vill ta med sig familjehunden Rjómi från Norge till Island. Men Héraðsdómur Reykjavíkur säger nej. Rjómi är en bullterrier - en ras som inte finns på listan över de typer av hundar som inte får föras in i landet. Beslutet kommer att överklagas. Ägaren hävdar att staten inte har några argument på sin sida än en 15 år gammal artikel från CNN.

Isländsk lag förbjuder införsel av pitbullterrier, staffordshire bullterrier, fila brasileiro, toso inu, dogo argentino, korsningar där någon av dessa raser ingår och alla korsningar mellan varg och hund. I många kommuner finns det dessutom regler som förbjuder ytterligare raser. I Reykjavík är det till exempel inte tillåtet att ha american staffordshire terrier, amerikansk bulldog och en rad andra raser.

I oktober 2012 vände sig Hilmar Egill Jónsson till Matvælastofnun med en begäran om att få föra in bullterriern Rjómi i landet. Hunden hade då genomgått en mentalbeskrivning som visade att den inte skulle utgöra någon fara.

Men Matvælastofnun sade nej. Bullterrier är visserligen inte uttryckligen förbjuden enligt lag, men myndigheten har ändå konsekvent tolkat lagen som att den omfattar bullterrier. Matvælastofnun hävdar att avsnittet i lagen som förbjuder införsel av korsningar mellan i det här fallet pitbullterrier och andra raser innebär att bullterrier omfattas av förbudet.

Hilmar Egill Jónsson överklagade beslutet utan framgång. Därefter vände han sig till Héraðsdómur Reykjavíkur, men domstolen gick på myndighetens linje. Rätten ansåg inte att hundägaren hade visat att bullterriern inte skulle kunna utgöra en fara. I domen stödjer sig rätten på ett utlåtande från Matvælastofnun:
"De har en enormt starkt försvarsnatur och stark förföljelse- och jaktnatur, särskilt gentemot katter och andra djur på flykt. Bullterrier besitter en enorm kroppsstyrka och mycket snabb rörelseförmåga. Många bullterrier-hundar går inte ihop med andra hundar och om något går fel i uppfödningen, socialiseringen, träningen eller omsorgen av denna hundras kan de attackera, såra och till och med döda andra djur."
I rätten hänvisade statens företrädare även till en artikel från CNN från år 2000 där det beskrevs hur en bullterrier bitit en person.

Hilmar Egill Jónsson skriver i Vísir att han tänker överklaga beslutet till Hæstiréttur Íslands. Han anser att domstolen accepterat myndighetens argument utan granskning. Vidare skriver han att det är felaktigt att betrakta bullterriern som nära besläktad med pitbullterriern. Det handlar enligt Hilmar Egill Jónsson om två helt olika raser. Bullterriern är heller inte förbjuden i något av grannländerna där det till skillnad från Island finns erfarenhet av rasen.

Här kan du läsa domen i sin helhet och här kan du läsa mer om förbjudna hundraser.