söndag 29 november 2015

Dubbelfilig ringväg runt Island kostar minst 200 miljarder

Prislappen för att bygga ut hela ringvägen till dubbelfilig hamnar på minst 200 miljarder isländska kronor. Kostnaden för att i stället bygga 2+1-väg blir minst 130 miljarder. Men enligt internationell standard finns inget behov av en utbyggnad. Det framkommer i ett interpellationssvar från inrikesminister Ólöf Nordal.

Ringvägen runt Island är 133 mil. Hela sträckan är i dag asfalterad utom några mil grusväg på två sträckor på östra Island. De enda sträckorna där det finns mer än en fil i varje riktning är mellan Reykjavík och avfarten mot Þingvellir norrut och mellan Reykjavík och Hveragerði söderut. Även avsnittet mellan Hveragerði och Selfoss ska breddas.

Att bygga ut ringvägen till två filer i varje riktning skulle gå på mellan 200 och 260 miljarder isländska kronor. Kostnaden för 2+1-väg hela vägen blir 130 till 170 miljarder. Den verkliga prislappen skulle förmodligen bli betydligt dyrare. Längs vägen finns flera enfiliga broar som också skulle behöva byggas om.

Uträkningarna, som är gjorda av Vegagerðin, är dock ungefärliga. Att ta fram en exakt kalkyl skulle bli mycket dyrt. Det skriver inrikesminister Ólöf Nordal i ett interpellationssvar till socialdemokraten Björgvin G. Sigurðsson.

Men enligt internationell standard finns inget behov av en så omfattande utbyggnad av ringvägen. Trafiken är i dag som tätast mellan Reykjavík och norrut till Borgarnes och mellan Reykjavík och söderut till Selfoss. Dessutom är det ganska mycket trafik runt Akureyri i norr och runt Egilsstaðir i öster.

På flera av de mest trafikerade avsnitten passerar mellan 6 000 och 7 000 fordon om dagen. Men där trafiken är som glesast - norr om Djúpivogur i öster och mellan Dettifossavfarten och Jökulsá á Fjöllum i norr - passerar bara drygt 350 fordon varje dygn.

Samtidigt utgår exempelvis tysk standard från att trafik med färre än 7 000 fordon saknar behov av fler än ett körfält i varje riktning. Mellan 7 000 och 23 000 fordon kan det vara motiverat med 2+1-väg. För att det ska finnas skäl till en utbyggnad med två körfält i varje riktning behövs minst 14 000 fordon om dagen.

Här kan du läsa mer om ringvägen.