onsdag 4 november 2015

Egen majoritet för Piratpartiet bland unga islänningar

För sjätte månaden i följd är Piratpartiet störst på Island hos Gallup. Samtidigt som Piratpartiet utökar gapet mot Självständighetspartiet har det dessutom egen majoritet bland islänningar i åldern 18 till 29 år. I den yngsta åldersgruppen skulle hela 51,5 procent lägga sin röst på Piratpartiet om det var val till alltinget i dag.

Piratpartiet befäster i den nya opinionsmätningen från Gallup positionen som Islands största parti. Stödet är nu 35,5 procent, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med föregående månad. Det är nu sjätte månaden i följd som Piratpartiet är större än Självständighetspartiet hos Gallup.

Anmärkningsvärt är att hela 51,5 procent av islänningarna i åldern 18 till 29 år sympatiserar med Piratpartiet. Bland de yngsta väljarna har partiet alltså egen majoritet. Stödet i åldersgruppen ökar med hela 4 procentenheter. Med lika mycket minskar Piratpartiet hos islänningar i åldern 50 till 59 år. Där är stödet nu 30,2 procent.

Även i åldersgrupperna 30 till 39 år och bland islänningar som har fyllt 60 år vinner Piratpartiet nya väljare. Bland islänningar i 30-årsåldern sympatiserar 44 procent med Piratpartiet. Motsvarande siffra för islänningar 60 år och äldre är 22,2 procent. Den senare är den enda åldersgruppen där Självständighetspartiet är större - det parti som med några få undantag har varit störst inom isländsk politik ända sedan republiken grundades 1944.

Självständighetspartiet får nu 24,6 procent, en ökning med 0,2 procentenheter. Koalitionspartnern Framstegspartiet får 9,6 procent, en nedgång med 0,5 procentenheter. Siffran för Framstegspartiet är den näst sämsta hos Gallup under hela mandatperioden.

Gröna vänstern ökar 0,5 procentenheter till 11,1 procent och Socialdemokraterna ökar 0,1 procentenheter till 10,2 procent.

Ljus framtid hamnar åter under femprocentsspärren till alltinget. Stödet för partiet är nu 4,6 procent, en tillbakagång med 1 procentenhet.

Om detta vore ett valresultat skulle Piratpartiet få 25 av alltingets 63 mandat. I dag har partiet bara tre platser i parlamentet.

Självständighetspartiet skulle tappa två mandat och få sjutton platser. Framstegspartiet skulle förlora hela tretton platser och bara få sex mandat i alltinget. Tillsammans får alltså högerkoalitionen - som i dag tillsammans har 38 mandat - bara 23 av 63 mandat.

Socialdemokraterna går från nio till sju mandat. Gröna vänstern ökar från sju till åtta mandat. Och Ljus framtid förlorar alltså samtliga sex platser i parlamentet.

Stödet för koalitionen mellan Framstegspartiet och Självständighetspartiet är 35,4 procent. Det är en nedgång med 0,7 procentenheter jämfört med föregående mätning.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.