fredag 27 november 2015

Första moskén i Reykjavík får torvtak i isländsk stil

En 8,5 meter hög byggnad täckt av torvtak men med en stor glaskupol som släpper in ljus och en 18,5 meter hög minaret. Så ser det vinnande förslaget ut på Félag múslima á Íslandis moské på Sogamýri i Reykjavík. Kostnaden för bygget blir mellan 300 och 400 miljoner isländska kronor. Men hur det ska finansieras är oklart.

Arkitekterna Gunnlaugur Stefán Baldursson och Pia Pickmann står bakom det vinnande förslaget på Félag múslima á Íslandis moské på Sogamýri i Reykjavík. Ytterligare 62 förslag lämnades in. De olika förslagen ställs just nu ut på Háskólatorg.

Tanken bakom det vinnande förslaget är att förena isländsk och muslimsk arkitektur. Moskén byggs i två våningsplan med en yta på 640 kvadratmeter. Byggnaden blir 8,5 meter hög. Taket ska i traditionell isländsk stil täckas av torv. På taket ska en stor glaskupol släppa in ljus i lokalerna. Minareten blir 18,5 meter hög.

Bygget väntas kosta mellan 300 och 400 miljoner isländska kronor. Förhoppningen är att kunna börja redan till sommaren.

Félag múslima á Íslandi är det största av landets två registrerade muslimska samfund. Det tilldelades tomten på Sogamýri i östra Reykjavík i september 2013. I samfundets ledning har diskussionerna om finansiering bitvis varit hätska. Vissa har till exempel kunnat tänka sig att acceptera bidrag från Saudiarabien, medan andra uteslutit ekonomiskt stöd därifrån eftersom landet är en diktatur.

Finansieringen är fortfarande inte klar. Salmann Tamimi, ordförande för Félag múslima á Íslandi, säger till RÚV att han hoppas att medlemmarna själva ska kunna samla ihop de pengar som behövs:
"Jag är så optimistisk. Vi har 500 medlemmar i samfundet. Om 200 av dessa 500 betalar en miljon [isländska kronor] har vi fått ihop 200 miljoner, hälften, och förhoppningsvis är allt färdigbyggt om två år. Jag är mycket optimistisk om att medlemmarna här kan finansiera detta. ... Det tog 40 år att bygga Hallgrímskirkja, men jag hoppas att det blir inom fyra år som vi klarar av det här."
Det blir den första moskén som byggs på Island. I dag hyr Félag múslima á Íslandi lokaler på Ármúli i Reykjavík.

Menningarsetur múslima á Íslandi är den något mindre av de två registrerade muslimska samfunden. Det bildades som en utbrytare från Félag múslima á Íslandi efter både personkonflikter och dispyter om trosinriktningen. Det nyare samfundet står för en något radikalare tolkning av islam.

I dag hyr Menningarsetur múslima á Íslandi sedan drygt två år tillbaka Ýmishúsið i Reykjavík. Ägare är Stofnun múslima á Íslandi, en stiftelse som köpte fastigheten med pengar från Saudiarabien förmedlade genom Sverige. Nyligen gick imamen Ahmed Seddeq ut och förnekade att den saudiska regimen skulle ha några direkta kopplingar till samfundet.

Ändå går det närmast att se på uthyrningen som ett bidrag. Menningarsetur múslima á Íslandi betalar enligt Morgunblaðið bara 10 000 isländska kronor i månaden i hyra. Samfundet står också för kostnader för el, vatten, värme med mera.

Den saudiska regimens kontakter med de två muslimska samfunden har diskuterats efter terrordåden i Paris. President Ólafur Ragnar Grímsson har gått ut och pekat ut Saudiarabien som en sponsor av islamistisk extremism. Han har också sagt att syftet med de saudiska bidragen till muslimska församlingar i utlandet syftar till att sprida en radikal tolkning av religionen.

Här kan du läsa mer om debatten om islam.