söndag 15 november 2015

Fortsatt låg isländsk arbetslöshet

Arbetslösheten på Island steg under oktober till 2,6 procent. Trots ökningen är siffran den näst lägsta sedan finanskraschen för sju år sedan. Sex månader i följd har nu arbetslösheten varit lägre än 3 procent. Men den negativa utvecklingen väntas fortsätta även under november. Det uppger Vinnumálastofnun i en prognos.

I september sjönk arbetslösheten på Island till den hittills lägsta nivån efter bankkollapsen hösten 2008. Då var bara 2,4 procent av islänningarna utan jobb. Under oktober steg dock andelen arbetslösa till 2,6 procent. Det är första gången sedan december förra året som arbetslösheten ökar.

Trots ökningen var arbetslösheten i oktober den näst lägsta sedan finanskraschen. Sex månader i följd har nu arbetslösheten varit lägre än 3 procent. Vinnumálastofnun räknar med en fortsatt ökning under november, men förutspår att den blir högst 2,8 procent.

Under oktober steg arbetslösheten i alla regioner utom en: Norðurland vestra. Där minskade arbetslösheten med 0,1 procentenhet till 1,1 procent. Norðurland vestra är den isländska region som har den lägsta arbetslösheten.

Flest utan jobb finns på Suðurnes. Där var 3,1 procent arbetslösa under oktober, en ökning med 0,2 procentenheter. Därefter följde Reykjavíkområdet med 2,8 procent (-0,2), Västfjordarna med 2,7 procent (+0,6), Norðurland eystra med 2,4 procent (+0,3), Austurland med 1,9 procent (+0,3), Suðurland med 1,9 procent (+0,2) och Vesturland med 1,7 procent (+0,2).

Det främsta skälet till ökningen är att många jobb inom turistnäringen försvinner på landsbygden under vinterhalvåret.

Fem isländska kommuner hade full sysselsättning under oktober: Helgafellssveit i Vesturland, Akrahreppur och Skagabyggð i Norðurland vestra och Borgarfjarðarhreppur och Fljótsdalshreppur i Austurland. Fljótsdalshreppur är den enda kommunen i landet där det under hela 2015 inte funnits en enda person inskriven som arbetslös.

Kvinnor är alltjämt arbetslösa i större utsträckning än män - 3,1 procent respektive 2,1 procent. Medan långtidsarbetslösheten minskade något under oktober steg ungdomsarbetslösheten.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.