onsdag 25 november 2015

Isberg i rörelse vid SvínafellsjökullI glaciärlagunerna kan kalvade isberg från jöklar ligga i hundratals eller kanske tusentals år innan de antingen smälter eller spolas ut till havs. Isberg kan därför bli liggande i lagunen mycket länge innan något händer med dem. Ibland förändras tyngdpunkten genom avsmältningen och isbergen välter. En sådan sällsynt händelse fångades nyligen på film vid Svínafellsjökull, en utloppsglaciär i Vatnajökullmassivet.