måndag 2 november 2015

Island tar emot 55 flyktingar från Syrien i år

55 flyktingar från Syrien erbjuds i år en fristad på Island. Det handlar om 21 vuxna och 34 barn som i dag lever i flyktingläger i Libanon. Flyktingarna får bostäder i Akureyri, Hafnarfjörður och Kópavogur. Regeringens mål är att flyktingarna ska komma till Island före jul. Ännu återstår att förhandla med kommunerna om mottagandet.

Islands flyktingmottagande har varit en av höstens stora frågor. Regeringen hade tidigare lovat att under 2015 och 2016 ta emot totalt 50 flyktingar, men den humanitära krisen kring Medelhavet har fått regeringen att besluta om ett utökat mottagande. Hur många det i slutändan blir återstår att se.

Intresset är dock stort. En majoritet av landets kommuner har sagt sig vara beredda att ta emot flyktingar. I ett upprop till socialminister Eygló Harðardóttir erbjöd sig tusentals islänningar att bidra med allt från kläder, möbler och leksaker till husrum, mat och undervisning.

Nu föreslår flyktingnämnden att Island i år tar emot 55 flyktingar - 21 vuxna och 34 barn - från Syrien. Samtliga lever i dag i flyktingläger i FN:s regi i Libanon. Regeringens förhoppning är att de ska kunna komma till Island redan före jul.

I kontakterna med FN:s flyktingorgan UNHCR fick Island information om totalt 63 syriska flyktingar i 13 familjer. Men det blir alltså enligt nämndens förslag 55 av dessa som får ett erbjudande om en fristad på Island. Om någon skulle tacka nej går erbjudandet vidare till andra personer.

Inför beslutet får de aktuella personerna se två filmer som handlar om Island. Den ena handlar om landet som sådant och de kommuner där de kan få bostad. Den andra innehåller berättelser från syrier som nu bor på Island och skildrar förhållandena i landet. Filmerna håller just nu på att framställas. De får också i två och en halv dag undervisning om Island inför beslutet. Syftet är att ingen ska ta beslut på felaktiga grunder.

Flyktingnämnden beskriver de 55 personerna som en mycket varierad grupp. Bland de vuxna finns yrken representerade som bland annat rörmokare, elektriker, ingenjörer, målare, tolkar, översättare och bartendrar. Målet är att personer som har yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet ska få hjälp att börja arbeta så snart som möjligt.

I gruppen finns personer som kommer att behöva stöd av psykologer. Flera av dem har utsatts för olika former av tortyr.

Hälften av flyktingarna får en bostad i Akureyri. Hafnarfjörður tar emot en fjärdedel av gruppen och Kópavogur en fjärdedel. Det är första gången som Kópavogur tar emot flyktingar.

Än så länge har kommunerna inte förhandlat klart med regeringen om villkoren för mottagandet. Kópavogur vill klara av förhandlingarna senast den 10 november. Därefter behöver kommunen förbereda sig inför mottagandet genom att bland annat hitta lämpliga lägenheter och stödfamiljer.

I alltinget ligger sedan tidigare ett förslag från oppositionen om att mellan 2015 och 2017 ta emot totalt 500 flyktingar. Inget tyder på att det skulle få majoritet. Flyktingnämnden håller dock dörren öppen för att redan strax efter årsskiftet ta emot fler flyktingar från Syrien.

I ett utlåtande skriver Röda korset att det för Island är fullt möjligt att ta emot 500 flyktingar. Förutsättningar för ett sådant mottagande är att regeringen går in med tillräckligt med pengar och att flyktingarnas bostäder sprids ut över många kommuner.

Här kan du läsa mer om Islands flyktingmottagande.