lördag 28 november 2015

Lånen som sänkte isländska hushåll ska tillåtas på nytt

Tiotusentals islänningar fick se sina skulder skena när myntkorgslånen blev allt dyrare. Senare dömdes lånen ut som olagliga av Hæstiréttur Íslands. Nu vill finansminister Bjarni Benediktsson enligt ett förslag på nytt tillåta de riskfyllda myntkorgslånen. Skälet är att ett förbud står i strid med den fria rörligheten för kapital inom EES-området.

Nästan vartannat isländskt hushåll tecknade under åren före finanskraschen ett myntkorgslån. Jämfört med att teckna inflationsindexerade lån - där lånebeloppet följer inflationskurvan - var myntkorgslånen länge fördelaktiga.

Under åren före kraschen ökade den isländska kronan stadigt i värde. Den här utvecklingen var myntkorgslånens motor. Finansbolagen lånade upp kapital i utlandet och betalade ut lånen i isländska kronor till kunderna. I myntkorgen fanns valutor som euro, yen, schweizerfranc och amerikansk dollar.

Så länge som kronan stärktes mot valutorna i myntkorgen minskade lånebeloppet. Därför var myntkorgslånen i flera års tid mycket fördelaktiga för islänningar. Kronans kursförändring fungerade i praktiken som amorteringar på lånet. Men när kronan kraschade blev effekten den motsatta. Plötsligt fördubblades låntagarnas skuld eftersom kronans värde halverats.

För fem år sedan förklarade Hæstiréttur Íslands att myntkorgslånen var olagliga. Men nu är de på väg tillbaka. Finansminister Bjarni Benediktsson lade redan i våras ett sådant förslag, men det hann då inte behandlas av alltinget. Nu har han lagt samma förslag på nytt.

Skälet till att Bjarni Benediktsson vill återinföra myntkorgslånen är ett utlåtande från ESA, handelsunionen Eftas tillsynsmyndighet. Ett förbud mot myntkorgslån anses nämligen stå i strid med den fria rörlighet för kapital som ingår i EES-avtalet.

Den här gången vill dock Bjarni Benediktsson införa restriktioner för myntkorgslånen. Den som får teckna ett sådant lån ska antingen ha betydande intäkter i den eller de valutor som finns i myntkorgen - något som minskar risken för kursförändringar. Den kan också ha genomgått en kreditbedömning och ska kunna klara av både stora kursförändringar och räntehöjningar. Och den kan också efter en kreditbedömning ha lagt fram tillräckliga säkerheter för lånet.

Här kan du läsa mer om myntkorgslån.