torsdag 19 november 2015

Majoritet islänningar vill byta ut kronan

53 procent av islänningarna vill byta ut kronan mot en annan valuta. 47 procent vill däremot behålla kronan som betalningsmedel. Yngre islänningar är mer positiva än äldre till ett byte. Kronan har fler förespråkare bland isländska kvinnor än bland män. Det visar en opinionsundersökning utförd av Fréttablaðið.

I år är det 97 år sedan den isländska kronan blev Islands betalningsmedel. Sedan dess har kursutvecklingen i regel präglats av inflationen och andra ekonomiska faktorer. När inflationen varit hög har också valutakursen rusat. De mest radikala åtgärderna har varit att helt enkelt stryka en eller flera nollor från alla mynt och sedlar.

I dag omges kronan av en rad kapitalkontroller. Regeringens mål är att avveckla kontrollerna så snart som möjligt och därmed säkra fri rörlighet för kapital. Frågan är dock om det kommer att lyckas. Kronan har genom åren fått förlita sig till stödåtgärder - och inget tyder på att de skulle vara historia.

Den enda längre perioden då kronan varit helt och hållet självständigt flytande gentemot andra valutor inträffade mellan 2001 och 2008. Få bedömare tror att regeringen ska våga att släppa kronan helt fri. När kapitalkontrollerna avvecklas är det troligt att högerkoalitionen ändå måste lägga pengar på stödåtgärder åt kronan.

Få bedömare tror att kronan, som är världens minsta självständiga valuta, kommer att släppas helt fri på nytt. Kursraset i samband med finanskraschen - som fick hushållens och företagens skulder att skjuta i höjden - visar hur kostsam en ekonomisk kris kan bli. Dessutom står den instabila kronan i vägen för ett system med låga räntor och stabil inflation.

En majoritet av islänningarna vill också byta bort kronan mot en annan valuta. 53 procent säger ja till att införa en ny valuta - oavsett om Island skulle gå med i EU eller inte. Nästan lika många, 47 procent, säger nej till ett byte.

Var sjätte islänning har dock inte bestämt sig. Om bara ja- och nej-svar räknas är det 42 procent som vill införa en ny valuta medan 38 procent vill behålla kronan. Hela 17 procent är osäkra medan 3 procent inte svarar.

Motståndet mot kronan är större i vissa grupper. Bland män är det 59 procent som vill bli kvitt kronan mot 46 procent av kvinnorna. I åldern 18 till 49 år säger 54 procent ja till ett byte. Samma åsikt har 51 procent av de islänningar som har fyllt 50 år.

Här kan du läsa mer om inställningen till kronan.