måndag 16 november 2015

Miljardnota för Jón Ásgeir Jóhannessons formel 1-dröm

Jón Ásgeir Jóhannessons bolag Sports Investments skulle köpa hela 40 procent av formel 1-stallet Williams. Prislappen var 45 miljoner pund. Men när hans affärsimperium kollapsade blev Williams utan utlovade pengar. Nu får Williams rätt av Héraðsdómur Reykjavíkur - och därmed godkänns stallets krav på 17 miljoner pund på Glitnirs konkursbo, alltså omkring 2 miljarder isländska kronor.

En dom från Héraðsdómur Reykjavíkur avslöjar nya detaljer om investeraren Jón Ásgeir Jóhannessons planer på att ge sig in i formel 1-cirkusen. Och det är planer som genom en bankgaranti till Glitnir - där han själv var storägare - nu innebär att en fordran på bankens konkursbo godkänns.

Under 2007 började Jón Ásgeir Jóhannesson undersöka möjligheterna att grunda ett eget stall som skulle tävla i formel 1. Sedan tidigare sponsrade han genom sitt ägande i anrika leksakskedjan Hamleys Williams-stallet. Hamleys var ett av de tyngsta innehaven i bolaget Baugurs detaljhandelsimperium.

Adam Parr, styrelseordförande för Williams, fick kännedom om Jón Ásgeir Jóhannessons planer. Han gillade inte att en viktig sponsor skulle kunna försvinna för att i stället backa upp ett konkurrerande stall. I augusti 2007 träffade han Jón Ásgeir Jóhannesson där han erbjöd islänningen att köpa in sig i Williams.

Jón Ásgeir Jóhannesson lät sig övertalas. Genom bolaget Sports Investments, som grundades i oktober 2007, skulle han köpa 40 procent av aktierna i Williams till en prislapp av 45 miljoner pund. Affären klubbades den 21 december 2007. Sponsoravtalet mellan Sports Investments och Williams skulle träda i kraft den 1 januari 2008.

Bara under 2008 skulle Sports Investments som sponsor betala 17 miljoner pund till Williams. I gengäld fick bolaget rätt till marknadsföring på bland annat Williams tävlingsbilar. De annonsplatserna slussade Sports Investments vidare till andra bolag inom Baugur-koncernen.

Sponsoravtalet var Williams viktigaste för året. De näst största sponsorerna var Royal Bank of Scotland och hemelektronikjätten Philips. Tillsammans gick de två in med lika mycket pengar som Sports Investments.

Köpesumman för aktierna skulle betalas senast den 1 april 2008. Jón Ásgeir Jóhannesson bad om en frist för att kunna skaka fram pengarna. Han lyckades dock aldrig och aktierna bytte inte ägare.

I stället gjordes ett nytt avtal. För 9,3 miljoner pund skulle Sports Investments köpa 10 procent av Williams. Betalningen skulle ske senast den 20 mars 2009. Även sponsorbeloppen för åren 2009 till 2012 sänktes. Däremot skulle Sports Investments fortfarande betala 17 miljoner pund för 2008.

Så blev det dock inte. Det allt dystrare läget på finansmarknaderna gjorde det närmast omöjligt för Jón Ásgeir Jóhannesson att skaffa fram kapital. Sports Investments sponsorpengar till Williams slutade 2008 på 6,3 miljoner pund, alltså en dryg tredjedel av den utlovade summan. Pengarna kom genom ett lån från Glitnir, den bank där han själv var storägare.

Den 26 augusti 2008 gick Glitnir i borgen för både köpe- och sponsoravtalet. Besluten togs inte vid något möte med den grupp inom banken som ansvarade för riskprövning av affärer. Det agerandet utreds alltjämt av den särskilda ekobrottsåklagare som inrättades efter finanskraschen.

Därefter dröjde det bara en och en halv månad till Glitnirs kollaps. Den 7 oktober 2008 togs banken helt och hållet över av staten. Williams vände sig direkt till Glitnir med ett krav på bankens konkursbo. Men detta nobbade konkursförvaltaren.

Nu får alltså Williams rätt i domstol. Formel 1-stallets krav på 17 miljoner pund ska räknas som en allmän fordran på Glitnirs konkursbo. I fordran ingår både de uteblivna sponsorpengarna och den uteblivna köpeskillingen.

Inför Héraðsdómur Reykjavíkur försökte Glitnirs konkursbo hävda att Williams måste ha insett att Sports Investments inte hade möjlighet att betala. Det skulle bland annat återspeglas av att Williams aldrig kom med några krav mot Sports Investments konkursbo.

Domen kan överklagas till Hæstiréttur Íslands. Det var tidigare inte känt att Jón Ásgeir Jóhannesson avsåg att köpa en så stor del av aktierna i Williams. Tidigare har det bara framkommit att han ville köpa 10 procent av formel 1-stallet. Det är inte klart om utredningen gällande beslutet att Glitnir skulle gå i borgen för affärerna kommer att leda fram till åtal.