söndag 1 november 2015

Netflix lika stort på Island som Morgunblaðið

För första gången läser färre än 28 procent av islänningarna Morgunblaðið. Även läsningen av huvudkonkurrenten Fréttablaðið fortsätter att rasa och är nu på väg att sjunka under 50 procent. Morgunblaðið når nu lika många islänningar som Netflix - trots att nöjesjätten egentligen inte finns i landet. Det visar räckviddssiffror från Gallup.

Morgunblaðið var länge Islands ledande dagstidning, men efter gratisutdelade Fréttablaðiðs intåg på marknaden har läsarsiffrorna pekat stadigt nedåt. Nu läses tidningen bara av 27,9 procent av islänningarna, vilket är den lägsta räckvidden någonsin hos Gallup. Minskningen jämfört med föregående månad är 0,19 procentenheter.

Siffran för Morgunblaðið är ett historiskt bottenrekord. Men även Fréttablaðið fortsätter att tappa läsare. Tidningen har i dag en räckvidd på 50,01 procent, vilket är en tillbakagång med 0,66 procentenheter. För första gången ser Fréttablaðið att sjunka under läsarsiffror på 50 procent.

Fréttatíminn stoppar en halvårslång nedåtgående trend och ökar till 36,63 procent. DV ökar marginellt från förra månadens historiska bottennotering till 7,25 procent. Viðskiptablaðiðs uppgång med 0,48 procentenheter är mätningens största. Tidningen når nu 11,42 procent av islänningarna.

Morgunblaðið utmärker sig negativt även när det gäller yngre läsare. Återväxten är ytterst begränsad. Bland personer i åldern 18 till 49 år som är bosatta i Reykjavíkområdet är räckvidden bara 17,38 procent. Över hela landet är siffran för samma åldersgrupp 18,91 procent.

I en rapport om public service-bolaget RÚV har MMR undersökt den isländska mediemarknaden. Där framkommer att 18,4 procent av de isländska hushållen prenumererar på Morgunblaðið. En lika stor andel av islänningarna prenumererar på Netflix - trots att nöjesjätten inte finns i landet, utan den som vill teckna ett abonnemang måste ta en rad omvägar.

Samma undersökning visar att 29,1 procent abonnerar på betalkanalen Stöð 2 och 22,8 procent på konkurrenten Skjár Einn.

En undersökning utförd av Gallup på uppdrag av Viðskiptablaðið ger en liknande bild. Där säger 21,6 procent av islänningarna att de bor i ett hushåll med abonnemang på Netflix. När samma fråga ställdes för drygt ett och ett halvt år sedan svarade 16,7 procent att Netflix fanns i hemmet.

Netflix meddelade i augusti i år att en officiell lansering på Island var på väg. När den kommer att ske är inte klart.

Här kan du läsa mer om Morgunblaðið.