söndag 1 november 2015

Polisen: Flyktingar hotar inte Islands säkerhet

Att fler flyktingar kommer till eller reser via Island utgör inget hot mot säkerheten. Inte heller finns det något som tyder på att terrorister med kopplingar till Islamiska staten skulle dölja sig bland flyktingar och asylsökande. Men det ökande intresset kommer att innebära en större arbetsbörda för polisen. Det uppger polisen i en rapport.

Fler flyktingar gör att polisen på Suðurnes behöver omfördela resurser till övervakning och mottagning av asylsökande vid flygplatsen i Keflavík. Ökat fokus på gränsskydd innebär i sin tur att andra uppgifter får lägre prioritet. Det är enligt polisen en konsekvens av att miljoner människor nu befinner sig på flykt.

För Islands del utgör flyktingarna inget säkerhetshot. Polisen skriver att det inte finns några tecken på att IS-terrorister skulle försöka ta sig in i landet under förespeglingen att söka asyl.

Det kan visserligen inte uteslutas att terrorister skulle nå Island på det här sättet, men för den som vill ta sig in i landet för att utföra terrordåd vore det sannolikt betydligt enklare att resa som en vanlig turist men med ett förfalskat pass i stället för att frivilligt utsätta sig för den granskning som görs av alla asylsökande.

Inte heller detta bedömer polisen som sannolikt. I dagsläget behöver Islamiska staten de krigande terrorister som finns på plats. I så fall är det troligare att IS-frivilliga bosatta i europeiska länder får uppdrag att genomföra terrordåd. De skulle dessutom lättare smälta in bland massorna än personer från Irak och Syrien som ger sken av att vara asylsökande.

Varje dag passerar i snitt 14 000 resenärer flygplatsen i Keflavík. Vid flera tillfällen har polisen observerat personer som misstänks ha terroristkopplingar på väg till eller från Europa och Nordamerika. När de bara byter flyg i Keflavík ingriper inte polisen. I stället tipsar den myndigheterna i det land dit den terroristkopplade personen är på väg.

Just nu håller polisen främst uppsikt över personer som misstänks ha band till Islamiska staten. Men det finns alltså inget som tyder på att några terrorister skulle betrakta Island som ett slutmål för sin resa.