fredag 6 november 2015

Rasrisk stänger Dyrhólaeys klippor vid Kirkjufjara

Klipporna ovanför Kirkjufjara vid Dyrhólaey är direkt farliga och risken för nya jordskred är stor. Därför stängs stranden och områden närmast klippornas kanter. Beslutet fattades i går av polisen och kommunen Mýrdalshreppur. Grund för beslutet är en inspektion utförd av experter från Veðurstofa Íslands som varnar för nya ras.

De senaste åren har flera stora jordskred ägt rum vid Dyrhólaey på södra Island. Nyligen beslutade Umhverfisstofnun att tillfälligt stänga stranden Kirkjufjara för besökare. Där har flera ras inträffat den senaste tiden.

Efter att experter från Veðurstofa Íslands undersökt området beslutade polisen och kommunen Mýrdalshreppur i går att stänga området för besökare på obestämd framtid. Passagen ned till Kirkjufjara kommer att spärras av. Stängsel kommer att placeras ut uppe på klipporna så att det inte går att komma nära de kanter som riskerar att rämna.

Här kan du läsa mer om rasrisken vid Dyrhólaey.