tisdag 24 november 2015

Regering och kommun i strid om flygplatsen i Reykjavík

Inrikesminister Ólöf Nordal tänker inte avveckla den tredje landningsbanan på flygplatsen i Reykjavík. Därmed står inte bara ett jätteprojekt med 600 nya bostäder och 200 studentrum i fara. Beslutet innebär också att konflikten mellan den styrande majoriteten i Reykjavík och regeringen är total. Nu väljer borgmästaren Dagur B. Eggertsson att stämma Ólöf Nordal för avtalsbrott.

Avståndet mellan alltinget och rådhuset i Reykjavík är bara någon minuts promenad, men politiskt kunde inte regeringen och majoriteten i fullmäktige stå längre ifrån varandra. De senaste åren har konflikterna varit många. Men det är första gången som kommunen drar en minister inför rätta.

I årtionden har det tvistats om framtiden för flygplatsen i Reykjavík. Hösten 2013 kom dåvarande inrikesministern Hanna Birna Kristjánsdóttir överens med kommunen om att flygplatsen skulle vara kvar till åtminstone år 2022. Samtidigt skulle en utredning undersöka andra tänkbara platser för inrikesflyget.

Utredningen fastnade på Hvassahraun i Hafnarfjörðurs utkanter som bästa alternativet. Regeringens intresse för att mitt emellan Reykjavík och Keflavík bygga en ny inrikesflygplats är obefintligt.

Bläcket hann dock knappt torka innan det blev uppenbart att det fanns delade meningar om vad uppgörelsen faktiskt innebar. Kommunen ansåg sig ha fått klartecken att börja skissa på en framtid för Vatnsmýri utan flygplatsen. Inom regeringen upprördes i synnerhet många framstegspartister av överenskommelsen. Inom partiet är motståndet mot en flytt massivt.

Tvisten gäller i dagsläget den tredje landningsbanan, den så kallade nödbanan som går i riktning nordost till sydväst. Den används bara vid någon procent av landningarna i Reykjavík. Då handlar det om svåra och sällsynta väderförhållanden.

Regeringen - som nu sluter upp bakom Framstegspartiets linje - anser att en avveckling av banan skulle vara negativt för säkerheten. Flygplatsen skulle också bli mindre användbar vilket indirekt skulle bli ett argument för att flytta inrikestrafiken till Keflavík, en utveckling regeringen motsätter sig.

Kommunen vill ha den centralt belägna marken för bostäder. Majoriteten i fullmäktige anser att nödbanan inte är motiverad. Om det är nödvändigt att just använda dessa väderstreck går det dessutom att ordna motsvarande bana i Keflavík.

Konflikten har eskalerat under hösten. Kommunen har gett klartecken till ett byggprojekt på 600 bostäder och 200 studentrum på Hlíðarendi. Nybyggena försämrar inflygningsmöjligheterna till nödbanan. Därför har inrikesminister Ólöf Nordal bestämt sig för att inte godkänna avvecklingen av banan.

Borgmästaren Dagur B. Eggertsson väljer därför att stämma staten - i det här fallet Ólöf Nordal - för avtalsbrott. Han hävdar att den överenskommelse som gjordes med Hanna Birna Kristjánsdóttir är bindande. Och där anser han att kommunen får klartecken att börja bygga på Vatnsmýri.

Ólöf Nordal anser inte att uppgörelsen är bindande. Inte heller anser hon att det går att stänga nödbanan förrän det finns ett fullgott alternativ. Något sådant lär inte dyka upp eftersom regeringen inte vill flytta inrikestrafiken till Keflavík och heller inte vill ansvara för de risker som den uppger är förenade med en nedläggning.

Nu blir det alltså upp till domstol att avgöra tvisten mellan regeringen och kommunen. Utöver bostäderna står stora ekonomiska intressen på spel. Reykjavík har gett bolaget Valsmenn hf. tillstånd att påbörja bygget. Om företaget tvingas att avbryta är det sannolikt att kommunen kan bli skadeståndsskyldig. En sådan nota vill kommunen skicka vidare till regeringen - men Ólöf Nordal har redan sagt att staten inte tänker stå för kostnaderna.

Ólöf Nordals inställning är att flygplatsen blir kvar på Vatnsmýri inom överskådlig framtid. I praktiken innebär det att trafiken inte kommer att försvinna - och därmed inte heller nödbanan - så länge inrikesflyget själv tar initiativ till en flytt till Keflavík. Sedan tidigare står det alltså klart att regeringen inte ser bygget av en ny inrikesflygplats som ett alternativ.

Regeringen tycker att Reykjavík har gett klartecken till bygget för tidigt. Därför anser Ólöf Nordal att den bara har sig själv att skylla. Majoriteten i fullmäktige anser alltså att det i stället är regeringen som gjort sig skyldig till avtalsbrott.

Statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson har gång på gång gjort sig impopulär i fullmäktige genom att argumentera för att kommunen ska tvingas att avsäga sig makten över detaljplanen vid exempelvis alltinget och flygplatsen. I fullmäktige har han å sin sida anklagats för maktfullkomlighet och uttalanden som kan misstänkas göra honom jävig.

Hanna Birna Kristjánsdóttir, som själv länge var kommunpolitiker i Reykjavík innan hon blev inrikesminister, motsatte sig av princip att kommunen skulle förlora makten över delar av detaljplanen. Där har alltså efterträdaren Ólöf Nordal gjort en kovändning.

Heiða Kristín Helgadóttir, alltingsledamot för Ljus framtid, tog i går upp flygplatsfrågan med Sigmundur Davíð Gunnlaugsson under en frågestund i parlamentet. Svaret hon fick var att statsministern ansåg att kommunen drevs av samma girighet som dominerade före finanskraschen. Han sade sig även vara glad över att kunna berätta att han förespråkade en politik som inte alls gick i takt med fullmäktigemajoritetens.

Här kan du läsa mer om flygplatskonflikten.