torsdag 12 november 2015

Rekordsena och rekordmagra lunnefåglar på Hemön

Hela 3 831 lunnefågelungar togs i år till Sæheimar på Hemön för att vägas och mätas. Trots rekordsiffran är det tveksamt om läget har ljusnat för den hotade lunnefågeln. Aldrig tidigare har ungarna kommit så sent som i år. Dessutom vägde den genomsnittliga lunnefågelungen bara 237,5 gram. Det minskar chanserna för överlevnad.

På södra Island är läget för lunnefågeln fortsatt kritiskt. Det senaste årtiondet har ytterst få ungar överlevt sommaren. Skälet till att beståndet står inför en kollaps är brist på föda. Viktiga arter som lodda och havstobis har flyttat norrut i takt med att Atlanten blir allt varmare. Lunnefågeln återvänder dock år efter år till samma håla för att häcka.

Lunnefågeln har nu tagits upp på International Union for Conservation of Natures lista över hotade fågelarter. Listan har tagits fram i samarbete med Birdlife International. Hotet är i dagsläget inte akut, men om återväxten inte förbättras riskerar lunnefågeln på sikt utrotning.

I år lämnades 3 831 lunnefågelungar in till Sæheimar på Hemön för att mätas och vägas. Det är enligt ett pressmeddelande det högsta antalet någonsin sedan projektet påbörjades 2003. Det betyder dock inte att det satts något rekord i antalet överlevande ungar. I stället är det öborna som i allt större utsträckning lämnar in vilsna ungar till Sæheimar.

Aldrig tidigare har ungarna varit så sena som i år. Den första lämnades inte in förrän den 8 september - en tid då föräldrarna i regel för länge sedan gett ut sig till havs. De två sista ungarna kom den 23 oktober. Det finns inga uppgifter om att lunnefågelns ungar någonsin kommit så sent.

Preliminära siffror tyder på att sommarens återväxt har varit något bättre än tidigare år. Läget är dock alltjämt kritiskt. Inte minst eftersom ungarna inte bara är ovanligt sena, utan dessutom ovanligt magra.

Den genomsnittliga ungen vägde i år 237,5 gram. Hade tillgången till föda varit god hade snittvikten varit närmare 300 gram. Spannet var dock stort - den tyngsta ungen vägde 336 gram och den lättaste bara 121 gram.

De ungar som lämnades in i början och mot slutet var ännu magrare. De vägde i snitt bara 210 gram.

Totalt ringmärktes 700 av de lunnefåglar som lämnades in till Sæheimar. Forskarna får därmed möjlighet att studera överlevnadschanserna för de magraste och de senaste fåglarna. I regel är sannolikheten mindre att de klarar sig till nästa sommar.

Lunnefågeln är inte den enda isländska arten på International Union for Conservation of Natures lista över hotade fåglar. Där finns även tordmule, kustsnäppa, strandskata, ängspiplärka, rödvingetrast, ejder och svarthakedopping.

Hoten gäller inte enbart Island, utan tar hänsyn till de globala bestånden. Svarthakedoppingen har till exempel ökat i antal på Island, men däremot minskat kraftigt i Nordamerika. Eftersom den övergripande trenden är negativ räknas den som hotad.

Här kan du läsa mer om lunnefågeln.