lördag 14 november 2015

Tecknare förlorar i domstol - Bónusgrisen tillhör ägarna

Rätten till lågpriskedjan Bónus varumärke tillhör detaljhandelsjätten Hagar. Tecknaren Edith Randy Ásgeirsdóttir förlorar därmed tvisten om den tecknade gris som finns i Bónus logga. Enligt Hæstiréttur Íslands har hon genom åren inte gjort tillräckligt för att ta strid för sin upphovsrätt. Därför går butikens intressen före.

År 1989 skapade reklamtecknaren Edith Randy Ásgeirsdóttir lågprisbutiken Bónus logotyp. Inom loppet av några få år utvecklades Bónus till Islands största livsmedelskedja. År 1991 kom hon överens med de dåvarande ägarna, Jón Ásgeir Jóhannesson och Jóhannes Jónsson, om att hon vid ändrade ägarförhållanden skulle få rätt att dra tillbaka Bónus rätt att använda grisen.

Edith Randy Ásgeirsdóttirs rätt att återkalla användningen skulle vara i hela tjugo år. Redan 1992 ändrades ägarkonstellationen för första gången. Då agerade inte Edith Randy Ásgeirsdóttir - men då fanns också grundarna Jón Ásgeir Jóhannesson och Jóhannes Jónsson kvar i ägarbolaget.

Fram till 2007 arbetade Edith Randy Ásgeirsdóttir för Bónus. I samband med finanskraschen förlorade grundarna kontrollen över detaljhandelsjätten Hagar, som äger Bónus. Våren 2010 valde hon att stämma Hagar med syftet att förhindra ägarna att använda loggan.

I Héraðsdómur Reykjavíkur förlorade Edith Randy Ásgeirsdóttir. Rätten ansåg att hon hade väntat så länge med att hävda sin rätt att hon hade förlorat den.

Inför Hæstiréttur Íslands krävde hon dels ett totalt stopp för Bónus att använda grisen i marknadsföring och liknande, dels 500 000 isländska kronor i dagsböter för varje dag som skulle gå mellan domstolens avgörande och den dag då Bónus helt och hållet upphört att använda grisen.

Men även Hæstiréttur Íslands fastslår att varumärket i dag tillhör Hagar. Edith Randy Ásgeirsdóttir har genom likgiltighet förlorat rätten till Bónus logotyp. Visserligen faller den tecknade grisen under upphovsrätten, men senare ägare har varit ovetande om hennes avtal med de ursprungliga ägarna. Därför väger enligt domstolen deras rätt till varumärket tyngre i dag.

Här kan du läsa mer om striden om Bónusgrisen och här kan du läsa domen i sin helhet.