söndag 29 november 2015

Vill bygga vattenkraftverk i Svartá i Bárðardalur

Ett vattenkraftverk med kapacitet på knappt 10 megawatt kan komma att bli verklighet i Svartá i Bárðardalur. Bakom projektet står SSB Orka. Förutom att fördämma älven behövs en 47 kilometer lång jordledning för att ansluta kraftverket till kraftnätet vid Laxá. Konsekvenserna för djur och natur blir negativa.

Þingeyjarsveit på norra Island vill kommunen ändra detaljplanen för ett vattenkraftverk i Svartá med tillhörande jordledning. Ändringen gäller ett område på 9 hektar som i dag är klassat som jordbruksmark.

Platsen är Svartá i Bárðardalur alldeles innan älven rinner ut i Skjálfandafljót, en älv som i sin tur sträcker sig tre mil norrut innan den når ringvägen vid Goðafoss väster om Laugar. De planerade fördämningarna påverkar en drygt tre kilometer lång sträcka av Svartá. Om bygget blir verklighet ska kraftverket producera 10 megawatt, vilket gör det till ett förhållandevis litet kraftverk.

Bygget påverkar inte bara Svartá. Den kraft som produceras ska enligt förslaget transporteras i 47 kilometer lång jordledning norrut till kraftverket i Laxá.

Det planerade bygget ligger inte långt från höglandets utkanter. Till den sista befolkade gården i regionen, Svartárkot, är det bara en mil. Därefter vidtar höglandets vildmark.

Konsekvenserna för djur och natur av SSB Orkas bygge skulle bli negativa. All vattenkraft är har en negativ inverkan på naturen och i Svartá kan villkoren i älven för exempelvis fisk försämras avsevärt. Sett till kommunens intressen som helhet är dock bedömningen att miljöpåverkan vid kraftverket skulle vara obetydlig.