fredag 27 november 2015

Vill utreda flytt av inrikesflyget till Keflavík

Utred möjligheterna att flytta inrikesflyget från Reykjavík till Keflavík. Det förslaget kommer från nio alltingsledamöter tillhörande fyra olika partier. Bland annat ska utvecklingsmöjligheterna i Keflavík undersökas tillsammans med inverkan på hela regionen. Utredningen ska enligt förslaget presenteras under våren 2016.

Mellan regeringen och den styrande majoriteten i Reykjavík råder närmast öppet krig i flygplatsfrågan. Kommunen vill få bort flygplatsen från Vatnsmýri för att kunna använda området till bostäder. Regeringen anser däremot att det för landsbygdens skull är nödvändigt med en flygplats nära centrala Reykjavík.

Dispyten mellan regeringen och kommunen blir nu en rättssak där inrikesminister Ólöf Nordal dras inför rätta. Kommunen anser sig ha rätt att ge bygglov åt fastigheter som kan påverka inflygningen till flygplatsens tredje bana, en sällan använd landningsbana som bara nyttjas i sällsynta väderförhållanden. Annars används den främst som uppställningsplats åt privatflygplan.

Regeringen hävdar att byggena nära den tredje banan skulle försämra säkerheten. Dessutom skulle det vid vissa väderförhållanden inte gå att landa i Reykjavík. Så länge som det problemet inte är löst kommer regeringen att försöka stoppa alla byggen i området.

Tvisten gäller en överenskommelse mellan regeringen och kommunen från hösten 2013. Kommunen anser sig då ha fått klartecken till viss bebyggelse i anslutning till flygplatsen. Enligt regeringen rör det sig inte om något bindande avtal. Därför kan den heller inte bli skadeståndsskyldig för de arbeten som redan påbörjats.

Ett annat resultat av överenskommelsen var en utredning om alternativ till dagens inrikesflygplats. Nämnden pekade ut Hvassahraun i utkanten av Hafnarfjörður som det bästa alternativet till dagens flygplats i centrala Reykjavík.

Det politiska intresset för Hvassahraun tycks dock svalt. Platsen ligger nästan mitt emellan Reykjavík och Keflavík - och att bygga en ny flygplats så nära den internationella flygplatsen i Keflavík, där staten genom flygplatsbolaget Isavia under de kommande åren investerar miljardbelopp, förefaller osannolikt. I synnerhet eftersom det finns planer på snabbtågstrafik mellan Reykjavík och Keflavík.

Någon utredning av Keflavík som flygplats även för inrikestrafiken gjordes däremot inte. Det är en sådan som nu föreslås av nio alltingsledamöter hemmahörande i Socialdemokraterna, Ljus framtid, Piratpartiet och Framstegspartiet.

År 2040 väntas mellan 12 och 15 miljoner resenärer passera flygplatsen i Keflavík. Fram till dess är Isavias investeringsbehov över 100 miljarder isländska kronor. Terminalens storlek behöver fördubblas och en tredje start- och landningsbana ska anläggas. Samtidigt har inrikesflyget lockat allt färre resenärer. Om 25 år beräknas det årliga antalet passagerare vara omkring 500 000.

De nio alltingspolitikerna räknar med att det kommer att bli betydligt billigare att flytta inrikestrafiken till Keflavík än att driva en separat inrikesflygplats i Reykjavík eller bygga nytt vid Hvassahraun. Ett realistiskt alternativ är enligt motionärerna att i Keflavík bygga en särskild terminal för inrikestrafiken.

Vidare anser de att det finns andra fördelar som talar för Keflavík. Miljöpåverkan skulle bli mindre om trafiken koncentrerades till en flygplats. En fortsatt utbyggnad skulle också vara positivt för näringslivet och turismen i regionen.

Samtidigt som alltingspolitikerna alltså vill se en utredning radar de upp tänkbara fördelar med Keflavík. I synnerhet inom Framstegspartiet finns det ett massivt motstånd mot att flytta inrikestrafiken från Vatnsmýri. Att förslaget närmast argumenterar för Keflavík gör att det kan bli svårt att få majoritet för det - även om det i praktiken bara gäller en utredning.

Här kan du läsa mer om flygplatsstriden.