onsdag 23 december 2015

Allt färre islänningar väljer levande julgran i hemmet

Levande julgranar blir allt mer sällsynta i de isländska hemmen. Men i år är det inte plastgranen som fortsätter att öka. I stället väljer fler islänningar att helt och hållet strunta i gran. Det är framför allt pensionärer och låginkomsttagare som inte skaffar någon julgran. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Plastgranen har de senaste åren tagit plats i allt fler isländska hem på den levande julgranens bekostnad. Men i år bryts den trenden. Denna jul minskar bägge typerna. I stället ökar andelen islänningar som inte skaffar gran för femte året i följd.

I år är det 13,6 procent som avstår från julgran, en uppgång med 1,9 procentenheter jämfört med förra julen. Sedan 2010 har julgransnobbarna ökat med 55 procent - för fem år sedan var det bara 8,8 procent som avstod från gran.

I en majoritet av de isländska hemmen finns en plastgran. I år väljer 54,9 procent en tillverkad gran, en minskning med 1 procentenhet jämfört med förra året. Det är första gången på fyra år som andelen islänningar som föredrar plastgran minskar. Julen 2010 var det 49,6 procent som hade en gran av plast.

Den levande julgranen fortsätter att förlora popularitet. I år finns det en riktig julgran i 31,5 procent av de isländska hushållen, en nedgång med 0,9 procentenheter. Så sent som 2010 var det hela 41,6 procent som hade en levande gran i hemmet.

Män, pensionärer, personer bosatta i Reykjavíkområdet och låginkomsttagare säger oftare än andra nej till julgran. Färre kvinnor, personer bosatta på landsbygden och höginkomsttagare gör avkall på traditionen med gran.

Mest traditionsbundna är Framstegspartiets väljare. I hem till partiets sympatisörer är det bara 3,8 procent som inte har någon gran alls. Det kan jämföras med att hela 22,6 procent av Ljus framtids anhängare avstår från gran.

Här kan du läsa mer om islänningarnas julgransvanor.