torsdag 31 december 2015

Dagens bonuscitat

"Detta skulle bara vara i två år, men nu här det gått denna tid och vi är inne på det sjunde året, så detta är naturligtvis en viss vändpunkt. Detta är å ena sidan en lättnad och å andra sidan bara spännande att ta sig an nya uppgifter efter årsskiftet."

Ekobrottsåklagaren Ólafur Þór Hauksson, som i en särskild myndighet som nu läggs ned och vars arbetsuppgifter övertas av andra åklagarämbeten utrett brott med koppling till finanskraschen, i Vísir om det nya åklagarjobbet.