torsdag 17 december 2015

Dagens citat

"Människor behöver anstränga sig med detta att välja att få hit turister från rätt områden. Det är naturligtvis svårt. Allmänt håller kronan på att bli mycket stark för många turismföretag. Kronan får inte stärkas mycket mer."

Adolf Guðmundsson, investerare i turismsektorn och rederiägare, i Morgunblaðið om den isländska kronans utveckling.