lördag 5 december 2015

Få deltog i e-omröstning om kiselfabrik i Helguvík

En knapp majoritet röstar för att tillåta bygget av en kiselfabrik i Helguvík i Reykjanesbær. Inte ens var tionde kommuninvånare deltog i den nätbaserade folkomröstningen. Kommunen ser det låga valdeltagandet som en besvikelse. Samtidigt har kommunen redan deklarerat att bygget ska genomföras oavsett utgången i folkomröstningen.

Efter nyår påbörjar Thorsil bygget av en kiselfabrik i Helguvík i Reykjanesbær. Efter öppningen under 2018 ska den ha en kapacitet på 54 ton kisel om året. Den beräknas skapa 180 arbetstillfällen och ge kommunen skatteintäkter på omkring 700 miljoner isländska kronor.

Bygget är omstritt. Fabriken ligger inte långt från bostadsområden. Många invånare befarar att anläggningen ska orsaka föroreningar som är negativa både för hälsan och miljön.

I protest mot bygget skrev 2 697 kommuninvånare på en namninsamling med krav på en folkomröstning. Eftersom underskrifterna representerade mer än 25 procent av invånarna tvingades kommunen att gå med på kravet.

Redan från början stod det dock klart att omröstningen skulle bli meningslös. Politikerna i kommunfullmäktige hävdade att projektet gått för långt för att det skulle stoppas. Dessutom ansåg de att farhågorna om föroreningar var obefogade. I stället för att invänta resultatet gav kommunen i stället klartecken till Thorsil om att kunna påbörja bygget.

Bara 934 personer deltog i folkomröstningen. Av dem svarade 471 personer ja till de förändringar i detaljplanen som möjliggör bygget - förändringar som kommunen alltså redan genomfört. 451 personer röstade nej medan 12 personer röstade blankt.

Valdeltagandet var bara 8,71 procent. I ett pressmeddelande skriver kommunen att det låga deltagandet är olyckligt eftersom den i framtiden vill använda sig av fler nätbaserade folkomröstningar för att öka direktdemokratin. Hur många som hade deltagit om kommunen inte hade deklarerat att resultatet inte skulle respekteras är förstås omöjligt att veta.

Här kan du läsa mer om debatten om kiselfabriken.