onsdag 2 december 2015

Fler unga islänningar otrygga i nya bostaden

Allt fler islänningar hyr sin bostad eller bor kvar hemma hos föräldrarna. Samtidigt är det också allt fler som befarar att hyreskontraktet snart kan komma att sägas upp. I synnerhet är det unga islänningar som hyr sin bostad. Tryggast på bostadsmarknaden är höginkomsttagare. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Strax efter finanskraschen hösten 2008 stod tusentals bostäder lediga på Island. Både gästarbetare och islänningar som förlorat sina jobb valde i stor utsträckning att flytta utomlands. Fortfarande är islänningarna som lämnar hemlandet betydligt fler än de som återvänder. Men invandringen gör så att antalet invånare ökar från år till år.

Krisen fick också bostadsbyggandet att i princip stå helt still i flera år. Därmed dröjde det inte länge innan överskottet förvandlats till bostadsbrist. Så är läget än i dag - i synnerhet i storstäderna. I Reykjavíkområdet har dessutom var tjugonde bostad börjat att hyras ut till turister.

I september i år var läget på bostadsmarknaden klart dystrare än för två år sedan. Antalet islänningar som befarar att bli av med sin bostad har ökat.

Nu är det 69 procent som äger sin egen bostad, en nedgång med 3 procentenheter inom loppet av två år. Andelen som hyr sin bostad ökar med 2,5 procentenheter till 20,2 procent. Hela 10,4 procent bor kvar hemma hos föräldrarna, en ökning med 1,3 procentenheter till 2013.

I dag säger 41 procent att de är mycket säkra på att kunna bo kvar i hyresbostaden. För två år sedan var motsvarande siffra 49 procent. Däremot har andelen som anser att kontraktet är ganska säkert ökat med 7 procentenheter till 43 procent. Att det är ganska eller mycket sannolikt att bostaden snart kan gå förlorad är en farhåga som 16 procent av hyresgästerna hyser. Det motsvarar en ökning med 2 procentenheter.

Äldre och höginkomsttagare har en betydligt starkare ställning på bostadsmarknaden. Yngre islänningar måste i större utsträckning hyra sin bostad - eller allt oftare stanna kvar hemma hos föräldrarna eftersom utbudet av lägenheter lämpliga som en första bostad är ytterst begränsat.

Bland islänningar i åldern 50 till 67 år är det hela 94 procent som äger sin bostad. Bland 18- till 29-åringar är motsvarande siffra bara 28 procent. Här är det 36 procent som hyr sin bostad och lika många som bor i föräldrahemmet.

Mönstret återkommer när det gäller inkomster. Bland dem som tjänar mellan 800 000 och 1 000 000 kronor i månaden är hela 83 procent bostadsägare. Hos dem som tjänar minst - under 250 000 i månaden - är det 30 procent som äger en bostad. Här hyr 45 procent sitt boende medan 24 procent bor kvar hos föräldrarna.

Flest bostadsägare - 83 procent - återfinns bland Framstegspartiets väljare. Nästan lika många - 78 procent - av Självständighetspartiets sympatisörer äger sin bostad. Den lägsta andelen bostadsägare finns bland Ljus framtids respektive Piratpartiets anhängare: 53 respektive 54 procent.

Kvinnor samt medel- och höginkomsttagare räknar oftare än andra med att få bo kvar i hyresbostaden. Oroar sig mest för en flytt gör män, pensionärer och vissa höginkomsttagare.

Här kan du läsa mer om bostadsmarknaden i Reykjavík.