tisdag 1 december 2015

Fornsumerisk religion nu åttonde störst på Island

Illustration: Félag zúista á Íslandi
Inom loppet av två veckor har zuisterna lockat till sig 1 100 nya medlemmar. Den fornsumeriska religionen är nu det åttonde största religiösa samfundet i landet. På programmet står bland annat att resa pyramider och att återbetala kyrkoskatten till medlemmarna. Någon direkt återbäring blir det dock inte eftersom de måste skatta för pengarna.

Zuisterna - eller Félag zúista á Íslandi - grundades våren 2013. Vid årsskiftet hade samfundet bara fyra medlemmar, vilket gjorde det till landets fåtaligaste. Därmed stod det inför hotet om att avregistreras från listan över de samfund som kan få statlig kyrkoskatt. En ny lag säger nämligen att ett sådant samfund måste ha minst 25 registrerade medlemmar.

Sysselmannen i Norðurland eystra hittade dock ingen att delge beskedet. Och under tiden bildades en ny styrelse för det slumrande samfundet. För ett par veckor sedan nådde zuisterna inte den nedre gränsen på 25 medlemmar. I går hade antalet växt till 1 124 medlemmar.

Ökningen innebär att zuisterna plötsligt är Islands åttonde största trossamfund. Bland de icke-kristna religionerna är det bara asatrosamfundet som är större. Zuisterna har på dessa två veckor passerat bland annat buddhisterna, Jehovas vittnen, rysk-ortodoxa kyrkan, bägge muslimska församlingarna och serbisk-ortodoxa kyrkan.

Något aktivt zuistiskt samfund tros inte finnas i något annat land. Zuism är den tro som utövades i Sumerien, den kultur som allmänt brukar betraktas som den första civilisationen i världen. I utövandet ingår att sjunga psalmer från det forna Sumerien. De fyra viktigaste gudarna symboliserar de fyra elementen: himmelguden An, jordgudinnan Ki, luftguden Enlil och vattenguden Enki.

På Island uppgår kyrkoskatten nästa år till 10 800 isländska kronor per person. Den tar staten ut oavsett om personen är medlem i någon kyrka. Om den registrerat sig som medlem i något annat registrerat samfund än statskyrkan går pengarna dit i stället.

I landet finns 45 registrerade trossamfund, där zuisterna tills nyligen alltså var minst. Ungefär var tionde islänning är inte medlem i något samfund. Eftersom de ändå betalar kyrkoskatt ger det staten omkring 330 miljoner isländska kronor att fördela till samfunden.

Sista dagen att anmäla medlemskap är i kväll. Zuisternas huvudargument för att locka till sig nya medlemmar har varit återbetalning av kyrkoskatten. Samfundet anser nämligen inte att någon religion ska finansieras genom skattsedeln. Till och med i går jagade alltså zuisterna nya medlemmar med det långsiktiga syftet att göra det egna samfundet överflödigt genom att få bort skattefinansieringen.

Medlemmarna får dock inte behålla hela kakan. Av de 10 800 kronor per medlem som tilldelas ett samfund måste dock medlemmarna enligt Morgunblaðið skatta för återbetalningen av kyrkoskatten. Att undkomma skatten helt och hållet går alltså inte.

Det slutgiltiga målet är alltså att lägga ned samfundet efter att samtliga band mellan stat och kyrkor kapats. Men innan dess vill zuisterna behandlas som övriga större samfund i landet. Det innebär bland annat att kommuner är skyldiga att upplåta mark till byggen av kyrkor - eller för zuisternas del pyramider.

Hittills har samfundet fått in flera förslag på var en pyramid skulle kunna byggas. En plats är Vatnsmýri i Reykjavík där den omstridda inrikesflygplatsen i dag finns. En annan är det närmast pyramidformade berget Kirkjufell utanför Grundarfjörður på västra Island.

Arnór Bjarki Svarfdal Arnarson är en av ledamöterna i zuisternas styrelse. Han säger till Vísir att han räknar med att samfundet kommer att hålla regelbundna sammankomster framöver:
"Vi bjuder in till ceremonier och vi håller möten regelbundet. Om vi får tillräckligt många i samfundet så har vi rätt att få en tomt, och om vi får en tomt så vill vi bygga en pyramid. ... Vi stödjer helt och hållet människors rätt att utöva sin tro och att tillhöra religiösa samfund. Men vi vill bara inte att det ska behöva gå genom staten och att staten ska behöva hålla de religiösa samfunden vid liv."
Möjligen finns det ett moln på zuisternas himmel. I bolagsregistret är det enligt RÚV två ekobrottsmisstänkta bröder som svarar för samfundet. De har tidigare genomfört flera insamlingar på Kickstarter där projekten inte blivit verklighet. Ísak Andri Ólafsson, som är talesperson för zuisterna, säger till RÚV att bröderna grundade samfundet men att de i dag inte har några kopplingar till det.

Här kan du läsa mer om zuisterna.