lördag 26 december 2015

Gamla kooperativet i Ólafsfjörður rivs till våren

Det gamla kooperativet på Kirkjuvegur 4 i centrala Ólafsfjörður ska rivas i vår. Beslutet kommer sedan kommunen i ett och ett halvt år utan framgång sökt efter en köpare till huset. Byggnaden är sedan länge i mycket dåligt skick. Den tidigare ägaren planerade att renovera den och sälja lägenheterna, men projektet blev aldrig verklighet.

Ett av husen i centrala Ólafsfjörður ska rivas i vår. Det handlar om den byggnad på Kirkjuvegur 4 på totalt 322 kvadratmeter som Gunnlaugur Jónsson reste mellan 1927 och 1928. Byggnaden såldes snart till kooperativet Kea, som drev en butik där fram till 1949. Då grundade ortsbor ett eget kooperativ som tog över verksamheten. Det blev kvar i samma lokaler till 1950-talets slut.

Sedan dess är byggnaden i Ólafsfjörður känd som det gamla kooperativet. Efter att butiken upphörde har den dock använts som bostäder. Men de senaste åren har huset stått tomt eftersom det varit i obeboeligt skick.

Motgångarna började dock långt tidigare. Den som följer fastighetens historia hittar flera exekutiva försäljningar eftersom boende haft skulder de inte kunnat betala. Den senaste ägaren köpte huset med målet att renovera det och sälja lägenheterna. Planerna förverkligades aldrig.

Våren 2014 annonserade kommunen Fjallabyggð efter köpare. Kommunen var då redo att sälja huset till ett lågt pris mot löfte från den nya ägaren om att renovera det. Huset har också legat ute till försäljning hos mäklare. Men ingen har varit tillräckligt intresserad. Därför tog nyligen kommunstyrelsen beslut om att riva huset till våren.

Företrädare för vissa myndigheter har argumenterat för att huset ska räddas, men Minjastofnun Íslands - den myndighet som skulle kunna kräva att det måste renoveras i stället för rivas - har inte ingripit. Huset på Kirkjuvegur 4 är helt enkelt inte tillräckligt gammalt för att sådana krav ska kunna ställas.

Även bland ortsbor har vissa förespråkat en renovering - inte minst eftersom många äldre invånare har starka minnen kopplade till huset. Trycket på politikerna har dock inte varit tillräckligt. Inte heller har någon ledare av någon räddningsaktion stigit fram.

Vad som händer med tomten efter rivningen är oklart. Ett vanligt förslag från ortsbor är att använda marken för parkeringsplatser. Kirkjuvegur 4 i Ólafsfjörður ligger nämligen nära bland annat kyrkan, kulturhuset Tjarnarborg, det naturhistoriska museet Náttúrugripasafn Ólafsfjarðar och Arion bankis kontor på orten. I synnerhet under sommaren kan det uppstå brist på parkeringsplatser i området.