fredag 4 december 2015

Hæstiréttur Íslands sänker straff för Glitnir-toppar

Fotbollsstjärnan Birkir Kristinsson får sitt straff sänkt till från fem till fyra års fängelse. Tillsammans med tre andra Glitnir-anställda som också får kortare straff fälls han för marknadsmissbruk, trolöshet mot huvudman och brott mot årsredovisningslagen. Samtliga fyra ska dessutom betala rättegångskostnader på 4 340 000 isländska kronor var.

Efter en framgångsrik karriär som målvakt i flera proffsklubbar och i det isländska fotbollslandslaget började Birkir Kristinsson att arbeta på Glitnir. Där arbetade han med banktjänster åt förmögna privatkunder. Han gjorde också egna affärer vid sidan om.

BK-44 var ett bolag kontrollerat av Birkir Kristinsson. I november 2007 köpte bolaget 150 miljoner aktier i Glitnir. Affären finansierades genom ett lån från den egna banken på närmare 3,8 miljarder isländska kronor. Därmed kom han att äga 1 procent av aktierna i Glitnir.

Aktierna köptes till kursen 31,82 isländska kronor. När Glitnir i juli 2008 köpte tillbaka dem från BK-44 hade börskursen sjunkit till 14,95 kronor. Men banken köpte dem för samma kurs som de sålts till BK-44 för ett drygt halvår tidigare. Glitnir meddelade Reykjavíkbörsen om affären, men berättade inte att banken betalade 113 procent över börsvärdet för aktierna.

För BK-44 var affären helt riskfri. Glitnir hade inte bara lovat att köpa tillbaka aktierna till samma kurs. Banken hade dessutom lovat att ersätta BK-44 för alla kostnader i samband med affären.

Några papper skrevs inte på affären. Inte heller gjorde Glitnir någon riskbedömning av den. Affären kostade Glitnir 1,9 miljarder isländska kronor.

Det för BK-44 riskfria upplägget var en följd av marknadens ointresse för aktier i banken. Aktieposten erbjöds till flera närstående storkunder innan BK-44 till sist nappade. Banken var angelägen om att hitta en ny ägare eftersom det rörde sig om aktier som Glitnir tvingats ta över från investmentbolaget Gnúpur, ett bolag som i sin tur delvis kontrollerades av BK-44.

I rätten hävdade samtliga fyra åtalade att de var oskyldiga. Åklagaren ansåg däremot att det var uppenbart att affären genomfördes på ett sådant sätt att den syftade till att vilseleda marknaden. Själva genomförandet bröt inte bara mot Glitnirs interna regler. Affären riskerade också avsevärda tillgångar för banken.

I Héraðsdómur Reykjavíkur dömdes Birkir Kristinsson till fem års fängelse. Straffet sänks nu av Hæstiréttur Íslands. Ytterligare en inblandad i härvan får nu fyra i stället för fem års fängelse. En tredje får straffet sänkt från fem till tre års fängelse. En fjärde får nu straffet halverat - från fyra till två års fängelse.

Brottsrubriceringarna är marknadsmissbruk, trolöshet mot huvudman och brott mot årsredovisningslagen. Samtliga fyra ska också betala 4 340 000 isländska kronor var i rättegångskostnader.

Trots de sänkta straffen är domen en av de hårdaste i Islands historia när det gäller ekonomisk brottslighet.

Här kan du läsa mer om BK-44-härvan och här kan du läsa domen i sin helhet.