fredag 11 december 2015

Investerare vill bygga nytt hotell vid Seljalandsfoss

Nya parkeringsplatser, nya gångstigar, ett nytt servicecentrum och en ny väg. Så ser kommunens planer ut för området vid Seljalandsfoss. Dessutom vill investerare bygga ett hotell vid vattenfallet. Det nystartade bolaget Hótel Seljalandsfoss har redan köpt mark nära forsen. Målet är att affären ska bli klar redan före årsskiftet.

Med omkring 320 000 besökare om året är Seljalandsfoss en av södra Islands populäraste turistattraktioner. I takt med den ökande turismen har bristen på parkeringsplatser och annan service blivit allt större. Under sommaren kan det stå parkerade bilar längs ett par hundra meter av landsvägen.

Kommunen Rangárþing eystra håller just nu på att ta fram en ny detaljplan för området. I onsdags tog ett enigt kommunfullmäktige beslut om att förslaget ska ut på remiss.

Sedan tidigare har kommunen meddelat att den vill att besökarna till Seljalandsfoss betalar för investeringarna. Det kommer sannolikt att ske genom införandet av parkeringsavgifter. Målet är att börja ta betalt redan till sommaren. Kommunens förhoppning är att det då också ska finnas betydligt fler parkeringsplatser.

Förslaget gäller även vattenfallet Gljúfrabúi och campingplatsen vid Hamragarðar. Bägge ligger på gångavstånd från Seljalandsfoss.

I första etappen vill kommunen bygga parkeringsplatser för 150 personbilar och 15 bussar väster om den nuvarande landsvägen som fortsätter mot Þórsmörk. Den befintliga vägen ska omvandlas till gångväg för besökare. I stället ska en ny väg byggas väster om dagens landsväg - som i så fall alltså hamnar betydligt närmare älven Markarfljóts stränder.

Den parkeringsplats som finns i dag direkt vid Seljalandsfoss går inte att bygga ut. Väster om landsvägen finns däremot stora möjligheter att bygga ut med fler parkeringsplatser om det skulle finnas behov.

Gångvägen blir ett sätt att förbättra tillgängligheten till området. Kommunen vill också göra det lättare att ta sig fram till både Seljalandsfoss och Gljúfrabúi. Hur det ska gå till är dock inte klart. En ofta hal och lerig stig går i dag runt och bakom Seljalandsfoss. Gljúfrabúi är delvis dolt eftersom vattnet faller i en grotta. För att komma dit krävs antingen klättring eller steg mellan stenar i en liten å.

Det ska också byggas ett nytt servicecentrum med fler toaletter. Det kan även bli aktuellt att bygga ut campingplatsen vid Hamragarðar.

Men det är alltså inte bara kommunen som har planer för Seljalandsfoss. Ett nystartat bolag med namnet Hótel Seljalandsfoss vill bygga ett hotell strax söder om vattenfallet. Ett bindande bud har accepterats av fastighetsägarna. Målet är att affären ska bli klar redan före årsskiftet, skriver Viðskiptablaðið.

En av investerarna är Valtýr Pálsson, som också är styrelseordförande i bolaget. Han säger till Viðskiptablaðið att planerna befinner sig i ett tidigt skede. Än så länge har bolaget inte hunnit vända sig till kommunen för att få bygglov och andra tillstånd:
"Vi har lagt ett bindande anbud där på en fastighet som heter Seljalandssel och äger där en del av vattenfallet och annat, och vi hoppas att vi klarar av köpet före årsskiftet."
Här kan du läsa mer om kommunens planer för Seljalandsfoss.