fredag 11 december 2015

Islänningar litar mer på EU än egna politiker

En majoritet av islänningarna vill fortsätta att stå utanför EU. Ändå har fler förtroende för unionen än för de egna politikerna i parlamentet. Bara bankerna och finansinspektionen Fjármálaeftirlitið möter mer misstroende än den sittande högerregeringen. Även oppositionen och alltinget är mindre betrodda än EU. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Trots att det har gått sju år sedan finanskraschen är missnöjet med landets politiker fortfarande utbrett. Det förtroende som gick förlorat krishösten 2008 har inte kommit tillbaka. Inget pekar i dag på att politikerföraktet skulle kunna sjunka till samma nivåer som före kraschen.

I dag uppger 22,6 procent av islänningarna att de har ganska eller mycket stort förtroende för EU. Samtidigt svarar 45,7 procent att de har litet eller ganska litet förtroende för unionen. Tilliten har därmed minskat under det senaste året. För ett år sedan 25 procent som hade förtroende för EU, medan 41,9 procent inte hade det.

Trots att EU:s popularitet minskar är unionen mer betrodd än de inhemska politikerna. Bara 13,6 procent har förtroende för alltinget, vilket dock är en ökning med 0,8 procentenheter. Motsvarande siffra är för regeringen 18,8 procent (+1,4) och för oppositionen 19,5 procent (-2,3)

Misstron mot regeringen är kompakt, men minskar något. Nu säger 60,3 procent av islänningarna att deras förtroende för den styrande högerkoalitionen är lågt. Det är en minskning med 2,3 procentenheter. Lågt förtroende för både oppositionen och EU finns hos 45,7 procent av väljarkåren. Misstron ökar därmed med 3,8 procentenheter för EU och 1,1 procentenhet för oppositionen.

Bland de institutioner som ingår i undersökningen ligger Háskóli Íslands i topp med 64,6 procent. Därefter följer Háskólinn í Reykjavík med 52,9 procent, public service-bolaget Ríkisútvarpið med 49,2 procent, energibolaget Landsvirkjun med 37,1 procent, fackföreningarna med 33,9 procent, fackföreningen VR med 25,1 procent, centralbanken Seðlabanki Íslands med 24,2 procent, Internationella valutafonden med 17,5 procent, pensionsfonderna med 16 procent, medierna med 11,1 procent, Fjármálaeftirlitið med 9,9 procent och banksystemet med 6,6 procent.

Institutioner som hade nyckelroller i samband med finanskraschen tappar åter förtroende. Nu litar 24,2 procent på centralbanken, en tillbakagång med 0,9 procentenheter. Finansinspektionen backar 3 procentenheter till 9,9 procent och i botten återfinns banksystemet med bara 6,6 procent, ett tapp på 3,6 procentenheter.

Fackföreningarna och pensionsfonderna tillhör det fåtal institutioner som under året ökat sin trovärdighet. Bland de stora förlorarna finns Háskóli Íslands (-5,6 procentenheter) och medierna (-7,5).

Hela 70,6 procent säger att de har ganska eller mycket litet förtroende för banksystemet. Tvåa på denna osmickrande lista är finansinspektionen med 61,1 procent. Trea är regeringen med 60,3 procent. Sex av tio väljare misstror alltså koalitionen mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Bara var femte islänning har däremot förtroende för regeringen.

Här kan du läsa mer om förra årets förtroendebarometer.