torsdag 24 december 2015

Julen efterlängtad hos majoritet islänningar

Hos en majoritet av islänningarna är julen mycket efterlängtad. Innan julafton har en majoritet också besökt ett julbord och gästat bjudningar med jultema. En av tre har dessutom gått på julkonserter. Höginkomsttagare och personer i åldern 18 till 34 år är de som mest ser fram emot julfirandet. Det visar en undersökning utförd av Maskína.

Hela 55,1 procent av islänningar i åldern 18 till 75 år tycker att julen är mycket efterlängtad. Ytterligare 30,4 procent är ganska entusiastiska inför julens ankomst. Upphetsningen inför storhelgen är liten eller obefintlig hos 14,6 procent.

Höginkomsttagare och islänningar i åldern 18 till 34 år är mest entusiastiska över julen. Kvinnor längtar efter helgen i betydligt större utsträckning än män. Det gör även barnfamiljer, gifta par, personer med universitetsutbildning och personer med många nära släktingar. Geografiskt återfinns de mest hängivna julfirarna på södra och sydvästra Island.

Betydligt svalare inställning till firandet har personer bosatta på västra och nordvästra Island. Män samt låg- och medelinkomsttagare ser i lägre grad än andra fram emot julen. Samma attityd finns hos ensamstående, pensionärer, sjukpensionärer och personer med få nära släktingar.

Anmärkningsvärt är att bland islänningar i åldern 18 till 24 år är det hela 26,3 procent som ser fram emot högtiden med litet eller obefintligt intresse. I samma åldersgrupp är det 64,5 procent som verkligen längtar efter julen. Däremot är det bara 9,1 procent som är måttligt entusiastiska.

Julen är också en högtid som mest uppskattas av personer som betraktar sig som mycket lyckliga. Islänningar som just nu anser sig vara mindre lyckliga är också mindre spända på julfirandet.

Sett till partisympatier sticker Ljus framtids anhängare ut. Här är julen mycket efterlängtad hos hela 71,6 procent. Motsvarande siffra för Piratpartiets väljare i andra änden av skalan är 49,2 procent.

En majoritet av islänningarna har gått på julbord före julafton. Här svarar 32,6 procent att de besökt ett julbord och 21 procent att de varit på minst två julbord. Andelen som inte ätit något julbord är 46,4 procent. Höginkomsttagare är de flitigaste gästerna medan låginkomsttagare och unga mer sällan besöker något julbord.

Ännu fler har besökt åtminstone en bjudning inför julen. Det är bara 21,1 procent som inte varit på någon julfest. Övriga 78,9 procent har gått på minst en bjudning. Det vanligaste är att ha gått på två julfester.

Julkonserter är däremot ett nöje som bara 31 procent har ägnat sig åt. Av dessa har 21,6 procent gått på en julkonsert medan 9,4 procent har besökt minst två julkonserter. Resterande 69 procent har inte gått på någon konsert. Det är framför allt unga och låginkomsttagare som inte varit på julkonsert.

Här kan du läsa mer statistik om islänningarnas julfirande.