måndag 14 december 2015

Kustbevakningen mest betrodd på Island

Kustbevakningen är den institution med kopplingar till rättsväsendet som islänningar har störst förtroende för. Den går därmed om polisen i förtroendetoppen. I botten på listan finns immigrationsmyndigheten Útlendingastofnun som bara var sjätte islänning litar på. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Åter är Landhelgisgæsla Íslands, den isländska kustbevakningen, den del av rättsväsendet som är mest betrodd på Island. Nu uppger 76,2 procent att de har ganska eller mycket stort för kustbevakningen. Uppgången är 4,8 procentenheter jämfört med förra årets undersökning.

Kustbevakningen är därmed på nytt överst i förtroendetoppen. Förra årets etta, polisen, backar med 5,5 procentenheter till 75 procent. Det är det största raset i hela mätningen.

Ändå är både kustbevakningen och polisen i särklass när det gäller medborgarnas förtroende. Trea är den särskilda ekobrottsåklagare som inrättades efter finanskraschen med 44 procent, en myndighet som ökar sitt förtroendekapital med 4,7 procentenheter.

Därefter är det - med undantag för Útlendingastofnun - ganska jämnt. Av de tillfrågade har 43,3 procent förtroende för rikspolisstyrelsen, en tillbakagång med 3 procentenheter. Därefter följer riksåklagaren med 40,9 procent (+5,9), Hæstiréttur Íslands - Islands högsta domstol - med 40,8 procent (+6,5), fängelsemyndigheten Fangelsismálastofnun med 38,5 procent (+1,0), tingsrätterna med 35,3 procent (+4,2) och rättsväsendet som helhet med 33 procent (+4,1).

I botten återfinns Útlendingastofnun, en myndighet som bara 17,9 procent av islänningarna litar på. Förtroendet har minskat med 2,2 procentenheter under det senaste året.

Ingen annan myndighet är heller så misstrodd som Útlendingastofnun. Hela 45,3 procent av islänningarna svarar att de har ganska eller mycket litet förtroende för landets immigrationsmyndighet, en ökning med hela 7,5 procentenheter. Útlendingastofnun är därmed den enda delen av rättsväsendet där misstro är vanligare än tillit.

Kustbevakningen är inte bara landets mest betrodda del av rättssystemet - det är också den minst misstrodda. Bara 5,5 procent säger att de har litet förtroende för kustbevakningen, vilket är en nedgång med 3,4 procentenheter. Motsvarande siffra för polisen är 10,9 procent.

Vidare är det 17 procent som har litet förtroende för Fangelsismálastofnun, en minskning med 2,3 procentenheter. Därefter följer riksåklagaren med 17,3 procent (-5,6), rikspolisstyrelsen med 18,8 procent (-3,7), ekobrottsåklagaren med 19,8 procent (-3,9), tingsrätterna med 23,2 procent (-5,9), Hæstiréttur Íslands med 24,3 procent (-7,8) och rättsväsendet som helhet med 30,5 procent (-8,4).

För stora delar av rättsväsende ökar alltså förtroendet. Enda undantagen är delar av polisen och Útlendingastofnun.

Här kan du läsa mer om förra årets förtroendebarometer.