lördag 19 december 2015

Majoritet islänningar skickar julkort med vanlig post

Två av tre islänningar håller på traditionen att skicka julkort. Och mer än varannan islänning väljer att skicka julkort med vanlig post. Bara två av tio använder sig av elektroniska julhälsningar. Bland den tredjedel som struntar i julkorten är unga, studenter och låginkomsttagare överrepresenterade. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Trots att allt färre försändelser skickas med vanlig post så är julkort en tradition med en alltjämt stark ställning. I år tänker 46,8 procent av islänningarna skicka julhälsningar med utburen post. Ytterligare 9,5 procent väljer att skicka både elektroniska och traditionella julkort. Bara 10,7 procent sänder enbart en digital julhälsning.

Hela 33 procent avstår dock helt och hållet från att skicka julhälsningar.

Traditionen att skicka julkort med posten är starkast bland pensionärer, personer bosatta på landsbygden samt medel- och höginkomsttagare. De yrkesgrupper där julkortsskrivandet är mest utbrett är bönder, sjömän och specialister. Fler kvinnor än män skriver julkort.

De som oftast ratar traditionella julkort är islänningar i åldern 18 till 29 år, personer bosatta i Reykjavíkområdet, låginkomsttagare och studenter.

Elektroniska julkort skickas främst av personer i åldern 30 till 49 år och med månadsinkomster på över 1 miljon isländska kronor.

De som skickar både traditionella och digitala julkort är ofta toppchefer och företagsledare, låginkomsttagare och personer som har fyllt 50 år.