fredag 18 december 2015

Majoritet vill se skilsmässa mellan stat och kyrka

En majoritet av islänningarna säger ja till en skilsmässa mellan stat och kyrka. Bara en av fyra vill att dagens statskyrka ska leva vidare. Flest förespråkare för en skilsmässa finns bland Piratpartiets och Ljus framtids väljare. Samtidigt minskar förtroendet för såväl biskop Agnes M. Sigurðardóttir som kyrkan. Det visar en undersökning utförd av Gallup.

Vid månadsskiftet hade den isländska statskyrkan 238 554 medlemmar. Det betyder att sju av tio invånare är medlemmar i kyrkan. Andelen medlemmar minskar dock från år till år - dels för att ansluta sig till andra trossamfund, dels för att helt släppa religionstillhörigheten.

Medlemsflykten har varit särskilt kraftig de senaste åren. Ett stort ras inträffade efter att nya vittnen trätt fram och gett stöd åt flera kvinnors berättelser om sexuella övergrepp från Ólafur Skúlason, en tidigare biskop. Då tystade kyrkan ned anklagelserna och hotade kvinnorna med smutskastning. En oberoende utredning visade att ledningen slöt upp bakom biskopen utan att utreda anklagelserna.

En av dem som slöt upp bakom Ólafur Skúlason var Karl Sigurbjörnsson, som senare utsågs till Ólafur Skúlasons efterträdare. Skandalen bidrog sannolikt till hans beslut att lämna uppdraget. När Karl Sigurbjörnsson avgick var det bara 19 procent av islänningarna som hade förtroende för honom - att jämföra med 85 procent år 1998 när han nyss hade utsetts till biskop.

Agnes M. Sigurðardóttir blev inte bara Islands första kvinnliga biskop. Hon fick också uppdraget att återupprätta förtroendet för kyrkan efter skandalerna. Nu är det bara 37 procent som är nöjda med hennes arbete, en nedgång med 4 procentenheter jämfört med förra årets mätning. Hela 48 procent är dock varken nöjda eller missnöjda. Bara 14 procent anser att Agnes M. Sigurðardóttir gör ett dåligt jobb.

Även förtroendet för statskyrkan sjunker på nytt. Det nådde en historisk bottennivå i februari 2012. Då - efter att skandalerna kring Ólafur Skúlason och Karl Sigurbjörnsson avslöjats - var det bara 28 procent som hade förtroende för kyrkan. Förra året hade siffran stigit till 40 procent.

Nu uppger 37 procent att de litar på kyrkan medan 31 procent saknar förtroende för den. Resterande 31 procent varken tror på eller misstror kyrkan. Väljare som sympatiserar med Framstegspartiet och Självständighetspartiet har störst förtroende för kyrkan.

Kvinnor, personer som har fyllt 60 år och islänningar bosatta på landsbygden har störst förtroende för kyrkan. Misstron är mest utbredd bland män, personer i åldern 18 till 29 år och islänningar bosatta i Reykjavíkområdet.

En majoritet av islänningarna, 56 procent, säger ja till en skilsmässa mellan stat och kyrka. Bara 23 procent anser att staten och kyrkan inte ska gå skilda vägar. Resterande 21 procent är varken för eller emot en skilsmässa.

Piratpartiets och Ljus framtids sympatisörer är de som i störst utsträckning vill se en skilsmässa. Hela 89 respektive 87 procent tar ställning för en helt fristående kyrka. Den åsikten delar bara 38 procent av Självständighetspartiets anhängare.

Här kan du läsa mer om attityder till en skilsmässa mellan stat och kyrka.