måndag 21 december 2015

Minister sviker löfte - regeringens slakt på RÚV fortsätter

Kultur- och utbildningsminister Illugi Gunnarssons löfte om oförändrad licensavgift till RÚV infrias inte. Nästa år sänks avgiften från 17 800 till 16 400 isländska kronor. För att kompensera nedskärningarna får public service-bolaget ett tillfälligt anslag på 175 miljoner. Pengarna är öronmärkta för inköp av program producerade utanför RÚV.

Redan när koalitionen mellan Framstegspartiet och Självständighetspartiet tog makten för två och ett halvt år sedan stod det klart att den siktat in sig på public service-bolaget RÚV. I synnerhet inom Framstegspartiet har rapporteringen dömts ut som EU-vänlig. Under mandatperioden har anklagelser om ofördelaktig rapportering om statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson lagts till listan.

Vigdís Hauksdóttir, alltingsledamot för Framstegspartiet, var en av fyra i en grupp med uppgiften att hitta besparingar inom samtliga politiska områden. Hon antydde att RÚV skulle kunna bestraffas för påstått opartisk rapportering genom nedskärningar. Så blev det också. Sedan regeringsskiftet har besparingskrav tvingat fram omfattande uppsägningar.

Redan i våras ska kultur- och utbildningsminister Illugi Gunnarsson ha lovat RÚV oförändrade medel under 2016. Det skulle betyda en licensavgift på 17 800 isländska kronor om året.

Men så blir det inte. Lagom till Självständighetspartiets landsmöte läcktes den rapport som regeringen beställt om RÚV till Morgunblaðið. Ledare för nämnden var självständighetspartisten Eyþór Laxdal Arnalds. I Kvennablaðið förnekade han att han själv låg bakom läckan. Enligt Kvennablaðið är rapporten full av felaktigheter som syftar till att svartmåla RÚV.

Rapporten fick upp frågan om anslag till RÚV på den politiska dagordningen på nytt. Rapporten kan närmast beskrivas som en slakt av public service-bolagets verksamhet. RÚV anklagades bland annat för att ha dålig kontroll över kostnaderna. Dessutom påstods det att bolaget skulle gå med förlust kommande år - något som RÚV dementerade i ett pressmeddelande.

Rykten gör gällande att Illugi Gunnarsson i våras ska ha fått klartecken från såväl Sigmundur Davíð Gunnlaugsson som finansminister Bjarni Benediktsson om oförändrade anslag till RÚV. Sedan dess har läget förändrats. Det är i synnerhet inom Framstegspartiet som trycket på bantade anslag är hårt. Inom Självständighetspartiet har Guðlaugur Þór Þórðarson drivit på för fortsatta nedskärningar.

Plötsligt fanns det alltså inte majoritet för en oförändrad avgift till RÚV. Anmärkningsvärt är att de två partiledarna tillsammans närmast offrar Illugi Gunnarsson. Att vara en minister som sviker sina löften är aldrig något eftertraktat läge - än mindre med tanke på att han hela året jagats av anklagelser om vänskapskorruption som han hittills inte lyckats besvara.

Nästa år bantas enligt ett beslut i alltinget anslagen till RÚV från 17 800 till 16 400 isländska kronor. Det innebär ett bortfall på cirka 500 miljoner. Det totala anslaget uppgår därmed till 3,6 miljarder. Att beskedet kommer så sent gör läget extra besvärligt eftersom RÚV tidigare räknat med oförändrad licensavgift.

RÚV är sedan tidigare ekonomiskt pressat. Bolaget hade kalkylerat med att skära ned driftskostnaderna med 5 procent på grund av löne- och kostnadsökningar. Samtidigt ska bolagets tomt i Reykjavík säljas för att dra in pengar.

Som kompensation får RÚV 175 miljoner isländska kronor öronmärkta för inköp av inhemska produktioner från andra bolag än det egna. Statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson säger till RÚV att dessa pengar ska ge bolaget ytterligare intäkter eftersom dessa produktioner ska kunna säljas vidare till andra länder. Eftersom RÚV inte kommer att äga produktionerna kommer dock huvuddelen av de eventuella försäljningssummorna att tillfalla andra.

Så sent som i november i år lade Illugi Gunnarsson inför regeringen ett förslag på oförändrad licensavgift. Han säger i Morgunblaðið att han är mycket nöjd med alltingets beslut. Och han hävdar att han inte har brutit något löfte:
"Nej, långt ifrån. Det är så att jag hade lagt ett förslag som inte hade behandlats av regeringen om att licensavgiften skulle bli oförändrad. Det fanns ingen enighet om det, men det fanns enighet om denna väg som är sådan att detta blir samma summa från år till år."
RÚV-chefen Magnús Geir Þórðarson har redan aviserat att regeringens beslut innebär nya nedskärningar inom bolaget. Om det tillfälliga bidraget till programinköp senare försvinner blir slaget ännu hårdare. Han säger till RÚV att det ännu inte är klart exakt hur verksamheten kommer att påverkas av de nya sparkraven.

En som är nöjd är däremot RÚV:s styrelseordförande, framstegspartisten Guðlaugur G. Sverrisson. Innan han tog plats i styrelsen anklagade han bolaget för att av politiska skäl bedriva negativ rapportering om Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och president Ólafur Ragnar Grímsson. Han säger till RÚV att anslaget 2016 i praktiken blir 17 400 kronor, vilket enligt honom bara är en marginell minskning:
"Detta är en utmärkt lösning sett till det läge som hade uppkommit i frågan inom regeringspartiernas alltingsgrupper, och det verkar som att kultur- och utbildningsministern har lyckats lösa detta ganska bra sett till läget."
Här kan du läsa mer om mediemarknaden på Island.