onsdag 16 december 2015

Nya namnet på Holuhraun blir Holuhraun

Holuhraun blir namnet på det lavafält som bildades under det senaste utbrottet i Bárðarbunga. Lavan lade sig till stora delar ovanpå ett befintligt fält som redan heter Holuhraun. På inrådan från Örnefnanefnd behåller kommunen Skútustaðahreppur det nygamla namnet. Fullmäktige skjuter dessutom upp beslutet om att namnge tre nya kratrar som uppstod under utbrottet.

Det har snart gått tio månader sedan det halvårslånga utbrottet i Bárðarbunga upphörde. Medan utbrottet pågick dök det upp flera olika förslag på namn på det lavafält som bildades av det. I går klubbade kommunfullmäktige i Skútustaðahreppur namnet Holuhraun.

Fyra personer deltog i gårdagens omröstning. Två lade sin röst på Holuhraun medan Nornahraun och Urðarbruni fick en röst var. Därmed föll alltså valet på det som också var Örnefnanefnds förslag.

Örnefnanefnd är den statliga nämnd som ger råd när kommuner ska namnge nya platser. Nämnden förespråkade den här gången Holuhraun. Därmed innebar kommunens val inte heller någon förändring. Det nya lavafältet lade sig nämligen ovanpå ett äldre lavafält som redan bar namnet Holuhraun.

Att behålla namnet har enligt Örnefnanefnd flera fördelar. Eftersom ett nytt lavafält lagt sig över ett gammalt hade annars namnet Holuhraun försvunnit helt från kartorna. Valet gör också att kartor och annan information inte behöver uppdateras.

Ursprungliga Holuhraun bildades 1884. Sedan dess har en stor del av lavafältet täckts av sand. I och med det senaste utbrottet har det dock åter täckts av lava. Namnets lämplighet har inte minskat. Inte heller är det ovanligt att nya lavafält på liknande sätt namnges efter lavafält som redan finns på samma plats.

De övriga alternativen var Nornahraun, Flæðahraun och Urðarbruni. Nämnden avrådde från Nornahraun med hänvisning till att namnet syftade på nornahár, Pélés hår, en hårliknande bergart som syntes vid flera tillfällen under utbrottet. Pélés hår är dock enligt nämnden inte tillräckligt speciellt för att det ska passa Holuhraun, eftersom bergarten bildats på flera andra ställen. Dessutom fanns bara första delen i sammansättningen nornahár med i Nornahraun.

Flæðahraun syftar på Flæður i områdets östra del. Namnet i sig var det enligt nämnden inget fel på. Men det användes på en plats där det hade gått att hitta mer passande namn för hela området.

Urðarbruni var enligt nämnden felaktigt bildat. Urð ('blockterräng') ansågs inte vara en lämplig del av namnet då det inte stämmer in på naturen i området.

Under utbrottet bildades flera nya kratertoppar. Kommunens förslag var att kalla dem Urður, Verðandi och Skuld. Örnefnanefnd avrådde dock från detta val. Ett av skälen var att det faktiskt var osäkert om antalet stora kratrar bara var tre. I medierna har det förekommit uppgifter om minst två till. Kommunen har nu skjutit beslutet på framtiden så att samtliga kratrar kan namnges samtidigt.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.