måndag 28 december 2015

Nytt nederlag för Kavli i svenskt skyrkrig

Skyr är inte ett varumärke utan namnet på en unik mjölkprodukt. Det fastslår Patentbesvärsrätten som avslår Kavlis överklagande. Därmed öppnas dörren för fler producenter på den svenska marknaden. Samma sak sker även i Finland - trots att det isländska mejeriet MS där har en samarbetspartner som hittills lyckats försvara varumärket.

Även i Patentbesvärsrätten går Skånemejerier segrande ur striden med Kavli om rätten till att använda ordet skyr. I samband med lanseringen av skyr i Sverige fick Kavli ordet registrerat som ett varumärke. Registreringen skedde i samarbete med det isländska mejeriet MS. Sedan dess har dock Kavli gång på gång gått förlorande ur tvisten om ordet.

Kavli hävdar att kännedomen om skyr i Sverige före lanseringen var obefintlig eller ytterst begränsad. Därmed skulle också företaget ha etablerat den särskiljningsförmåga som krävs för registreringen av ett varumärke.

Dessutom anser Kavli att skyr i Sverige inte är en benämning av en viss typ av mjölkprodukt, utan något som konsumenter enbart förknippar med företagets egen skyr. Vidare uppger Kavli att det inte finns något behov av att tillåta andra att använda ordet skyr. I stället tycker företaget att konkurrerande produkter kan lanseras under andra beteckningar.

Skånemejerier anser att skyr är en produkt som använts i Sverige under mycket lång tid. Att Kavli börjat sälja den i butik förändrar inte den saken. Vidare hävdar Skånemejerier att ordet skyr därför inte kan vara varumärkesskyddas. Bara för att ett ord, som i det här fallet betecknar en viss produkt, under en viss tid inte används särskilt ofta utgör ingen grund för en registrering som i praktiken utestänger all konkurrens.

Patentbesvärsrätten går helt och hållet på Skånemejeriers linje. Den fastslår att skyr är benämningen på en särskild typ av mjölkprodukt. Det i sig innebär ett hinder mot varumärkesregistreringen. Vidare kan Kavli inte heller i Patentbesvärsrätten visa att konsumenterna i första hand skulle förknippa skyr med just detta företag, och inte skyr i allmänhet.

Vidare underkänner Patentbesvärsrätten Kavlis resonemang om användningen av ordet skyr i modern svenska. Företaget hänvisar bland annat till att ordet bara finns med i den historiska Svenska Akademiens ordbok, men inte i Svenska Akademiens ordlista. Ordlistan rymmer dock bara en liten del av det svenska ordförrådet.

Kavli har möjlighet att överklaga även Patentbesvärsrättens beslut. Det är dock - som Islandsbloggen tidigare skrivit - att företaget har få argument på sin sida. Kavli fortsätter inför Patentbesvärsrätten att hänvisa till en egen undersökning från 2011 som visar att 2 procent då - oberoende av tillverkare - kände till skyr.

Under processen har Kavli dessutom kommit med en rad påståenden som varit direkt lögnaktiga. Det handlar bland annat om uppgifter om konsumenternas kännedom om skyr, där siffror från den egna undersökningen använts för att skapa en bild av en varumärkeskännedom som inte finns. Företagets ohederliga argumentation skvallrar om att det inte finns andra argument att ta till.

Nyligen lanserade Lidl skyr av det egna varumärket Milbona i Sverige. Under senhösten började även Lidl sälja skyr i butiker i Finland. Där lyckades det isländska mejeriet MS - som är Kavlis samarbetspartner - tidigare i år stoppa Arla från att sälja skyr i Finland. Arlas kommunikationsdirektör sade då enligt Ilta-Sanomat att företaget såg på skyr som benämningen på en viss mjölkprodukt och inte som ett varumärke. Enligt Makuja har MS ännu inte bestämt sig om att ta strid med Lidl.

I vilket fall som helst får MS en konkurrent som den inte kan stoppa på juridisk väg. Det isländska mejeriet Kú börjar nu att sälja laktosfri skyr i Finland i samarbete med mejeriet Maitokolmio. Kú har en internationell registrering av varumärket skyr.

Kú planerar enligt Vísir att lansera skyr på fler utländska marknader. Dessutom ska laktosfri skyr börja säljas i isländska butiker.

Här kan du läsa mer om skyrkriget och här kan du läsa Patentbesvärsrättens dom i sin helhet.